Geregistreerde gebruikers van NUW kunnen dit veelvuldig gebruikte beheer- en onderhoudspakket voor Windows oplappen via de `Live Update'. Daarbij stuurt Symantec via het World Wide Web de vernieuwde software naar de gebruiker toe. De grootste weeffout in Norton Utilities 3.0 doet zich voor in de Optimization Wizard, een programma dat de Windows Registry comprimeert. De Registry bevat alle voorkeursinstellingen van het besturingssysteem. In sommige gevallen blijkt het register door de Wizard te worden beschadigd. Symantec zegt dat tot dusver veertig mensen melding hebben gemaakt van een beschadigde Registry. Een ander mankement is aan het licht gekomen op computers waarop zowel de Norton Utilities als VirusScan is geïnstalleerd. VirusScan is de virusbestrijder van Network Associates (voorheen McAfee) – een concurrend product voor Norton AntiVirus van Symantec. Als gebruikers de standaardinstellingen van VirusScan veranderen treedt er een conflict op met de Utilities. Het is nog niet zeker of de fix die deze week wordt uitgebracht ook in deze situatie al soelaas kan bieden. Bij Symantec werd de afgelopen dagen nog volop getest. Een kleine bug blijkt verstopt te zitten in het welkomscherm van de Norton Utilities. Dat blijkt ondersteboven te gaan op PC's die zijn voorzien van een grafische versnellerskaart van Diamond Multimedia. Diamond heeft een nieuwe versie van de driver voor zijn kaarten in de steigers staan. Om in de tussentijd problemen te voorkomen raadt Symantec gebruikers aan om het `splash screen' van de Utilities bij de voorkeursinstellingen in de Norton Integrator uit te schakelen.