MeeGo-ontwikkelaar Andrew Wafaa beweert in een blogpost dat het MeeGo-project zich niet meer op de netbookinterface focust. Afgelopen weekend sprak hij op de conferentie FOSDEM in Brussel met verscheidene personen die bij MeeGo betrokken zijn en klaagde hij erover dat het project zo weinig informatie over de netbookinterface vrijgeeft:

"Elk van hen zei hetzelfde - MeeGo zet de netbookinterface in maintenance mode, stopt elke verdere ontwikkeling en verstrekt alleen nog bugfixes voor grote problemen. Ik vroeg hen of er een aankondiging hiervan zou komen, en het antwoord was dat er niets officieels zou komen. Ze gaan de netbookinterface gewoon laten afdrijven - net zoals met de netbooks zelf gebeurt."

Focus op tablets

Dat MeeGo zijn netbookinterface verwaarloost, is volgens Wafaa ook al te zien in de release engineering plannen voor MeeGo 1.2. In de gedetailleerde lijsten met bugfixes en features is er bij MeeGo Core OS, MeeGo Handset en in mindere mate MeeGo IVI heel wat te vinden, terwijl bij MeeGo Netbook in de afgelopen maanden slechts één bugfix getoond wordt.

In de MeeGo 1.2 Features Status wordt de Netbook User Experience zelfs niet vermeld. Hetzelfde geldt voor MeeGo 1.1: ook daar vermeldt de Features Status de netbookinterface niet. "De grootste verandering tussen 1.1 en zijn voorganger was dat alle verwijzingen naar Moblin vervangen werden door MeeGo," zegt Wafaa over MeeGo Netbook 1.1. Eén van de redenen waarom de netbookinterface stopgezet wordt, is volgens Wafaa dat netbooks niet meer zo goed verkopen nu ze voorbijgestreefd zijn door tablets.

Ook Smeegol nu dood

Wafaa heeft anderhalf jaar in zijn vrije tijd gewerkt aan een netbookinterface voor openSUSE, eerst gebaseerd op Moblin en daarna op MeeGo. In oktober vorig jaar lanceerde hij Smeegol 1.0. Omdat het MeeGo-project blijkbaar geen interesse meer heeft in de netbookinterface, stopt Wafaa met Smeegol.

De repository voor Smeegol 1.0 blijft bestaan, evenals de downloadlocatie voor de iso-bestanden, maar Wafaa zal zijn werk om Smeegol te upgraden naar MeeGo 1.1 en 1.2 verwijderen of aan een nieuwe ontwikkelaar doorgeven.

Vorige week werd nog bekend dat Intel netbooks met MeeGo uitdeelt aan ontwikkelaars in de hoop dat die voor MeeGo gaan ontwikkelen.