Webwereld heeft de online edities van de landelijke en regionale dagbladen met elkaar vergeleken op grond van het aantal unieke bezoekers, bezoeken en pageviews in januari 2005 ten opzichte van januari 2004. Dit onderzoek levert verrassende conclusies op.

Zo trekt de Volkskrant dit jaar per maand bijna vierhonderdduizend bezoekers meer dan in vorig jaar. Volgens Sipke Overbeeke, marktonderzoeker bij PCM Uitgevers, is het online succes van de krant te danken aan de prominentere plek die de artikelen van de internetredactie op de site hebben gekregen. De Volkskrant wil hiermee meer aandacht schenken aan dingen die niet in de papieren krant te vinden zijn.

Ook het Parool deed opmerkelijk goede zaken. De krant telde dit jaar over de maand januari 141.000 bezoekers meer dan vorig jaar. Het Reformatorisch Dagblad deed het procentueel gezien het best. Het aantal bezoekers steeg met 61 procent (38.000).

De Telegraaf trekt op internet nog steeds de meeste bezoekers, maar is niet meer de grootste stijger. Het aantal unieke bezoekers steeg dit jaar met 150.000 naar 3,3 miljoen. Het Algemeen Dagblad (AD) en Trouw krabbelden voorzichtig overeind. Beide kranten zagen het bezoekersaantal licht stijgen. Overbeeke van PCM: 'Trouw heeft veel publiciteit gehad rondom het verschijnen van de papieren krant op tabloid-formaat. Het Algemeen Dagblad heeft meer met sportnieuws op internet gedaan. Ze claimen op dat gebied een autoriteit te zijn.'

Regionaal

Ook de regiokranten brachten weer opmerkelijke cijfers naar buiten. NDC Holding, uitgever van Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant, zag het aantal bezoekers met 111.000 stijgen naar 428.000. HDC Media, uitgever van onder meer het Noordhollands Dagblad en de Gooi- en Eemlander, boekte zelfs een winst van 29 procent (181.000) en steeg naar 810.000 bezoekers in de maand januari 2005.

Wegener Dagbladen, vorig jaar niet in het onderzoek betrokken, is de grote verliezer. Het aantal unieke bezoekers daalde met 72.000 naar 1.040.000 bezoekers, een verlies van ruim 6 procent. Volgens online manager Jeroen Mann is dit beeld echter vertekend. 'Het is eigenlijk toeval dat het aantal bezoekers in die maand gedaald is, over het algemeen is het aantal bezoekers het afgelopen jaar stabiel gebleven. Het aantal bezoeken en pageviews is wel gestegen.'

De stabilisering van het aantal bezoekers zou onder meer te maken hebben met de invoering van betaalde content in september vorig jaar bij BN/De Stem, een van de regio-uitgaven van Wegener, dat de meeste online bezoekers trekt. Ook Het Financieele Dagblad (FD) moest even terugschakelen. Volgens de statistiekenmeter daalde het aantal bezoekers met 60.000 naar 156.000. Volgens contentmanager Berend-Jan Beugel van het FD is de daling te wijten aan het overschakelen naar andere statistiekensoftware. 'We hadden vroeger een eigen advertentiebeheersysteem, Accipiter. Wij misbruikten dat systeem om tellingen te doen. Door wat met die instellingen te rommelen, kun je daar statistische gegevens uithalen. Maar het is eigenlijk niet bedoeld om bezoekersstatistieken mee te meten.' Inmiddels werkt het FD met Sitestat, dat door de meeste kranten als statistiekenmeter wordt gebruikt.

Cijfertruck?

Dat niet iedereen goed met de software overweg kan, blijkt uit een vergelijking met de statistieken van vorig jaar die door de kranten zijn verstrekt. De definitie van het aantal unieke bezoekers zorgde toen voor verwarring, zo blijkt nu. De dagbladen van PCM Uitgevers en het Nederlands Dagblad kwamen daardoor in het onderzoek aanmerkelijk hoger uit dan in werkelijkheid het geval was. Dit is te wijten aan het feit dat deze uitgevers de termen 'unieke bezoekers' en 'unieke bezoeken' met elkaar verwarden. Dit jaar is het beeld een stuk betrouwbaarder.

Enige vraag die rijst, is de plotselinge daling van het aantal pageviews dat dagblad De Telegraaf in januari 2004 noteerde. Vorig jaar waren dat er 78.000.000, dit jaar tonen de gegevens over dezelfde maand een opmerkelijke daling van 8.000.000. 'In de cijfers die we vorig jaar hebben doorgegeven, zaten ook de pageviews van Speurders en Elcheapo', verklaart Wietske Smid van Telegraaf digitale media. 'Deze hebben we dit jaar niet meegerekend, waardoor we 8 miljoen lager uitkomen.'

Hype

Volgens media-analist Tim Poulens van onderzoeksbureau IRIS liften de kranten mee op de groeiende belangstelling voor internet. 'Internetcontent is een stuk goedkoper dan papieren content en heeft toekomst, daar worden ook de kranten in meegetrokken. Ze moeten meegaan in de hype, al is het alleen maar om zichzelf niet uit de markt te prijzen.'

Tegelijk geeft hij aan dat kranten blijven worstelen met de juiste manier om lezers te binden en adverteerders te trekken. 'Kranten zien veel dingen weglekken naar internet, zoals rubrieksadvertenties en personeelsadvertenties. Aan de andere kant blijven oplagecijfers van de papieren edities dalen, een proces dat niet meer gekeerd gaat worden.'

Ook wijst Poulens op de toenemende invloed van weblogs, volgens hem een teken van individualisering. 'Dit is een maatschappelijke trend. Mensen weten heel goed wat ze willen, namelijk steeds meer gepersonaliseerde content. Voor kranten is het moeilijk om op die behoefte in te spelen.'

Betaald

'Ik denk dat het altijd heel moeilijk zal zijn geld te vragen voor een online krant. Je hebt veel gratis nieuwsdiensten als Nu.nl en Google News die betaalde producten onder druk zetten.'

Toch valt er nog wel degelijk geld te verdienen op internet. 'De advertentiemarkt op internet is booming', vervolgt Poulens. 'Van de hele advertentiemarkt is internet de snelst groeiende. Wellicht kunnen we in de toekomst meer van inhoudsgebonden advertenties, zoals Google aanbiedt, verwachten.'

Bekijk hier het complete overzicht.