De Open Universiteit werkt aan een landelijke site met downloads van gratis lesmateriaal. Na twee maanden zijn twaalf complete lesmethoden ingediend die deels door leraren zelf zijn ontwikkeld, schrijft Trouw dinsdag.

Het project volgt precies het advies van de Onderwijsraad (PDF) van vorige maand voor het gebruik van meer 'open leermiddelen'. Nu geeft de overheid vele tientallen miljoen euro's uit voor de gratis schoolboeken.

Digischolen

Bij de 27 scholen die mee doen aan een ander samenwerkingsverband, Digischolen VO, staat de teller van gratis lespakketten op honderd. Leraren kunnen die digitale lessen delen met collega's bij andere scholen. Op termijn wil Digischolen het lesmateriaal ook gratis toegankelijk maken voor alle scholen. Dat is nu nog niet het geval.

Overigens is het niet noodzakelijk dat leraren zelf digitale lessen schrijven, ze mogen ook materiaal 'arrangeren' door uit online informatie hun lessen samen te stellen, zegt de initiatiefnemer van Digischolen in Trouw.

Vrije schoolboeken

Intussen heeft de Stichting Vrijschrift, ook een pleitbezorger van open source software, politiek Den Haag warm gemaakt voor het opstarten van een project rond 'vrije schoolboeken', digitaal lesmateriaal dat vrij verspreid mag worden. Twee weken geleden gaf Vrijschrift een presentatie voor de Tweede Kamer waarbij politici van CDA, PvdA en SP 'enthousiast' reageerden.

Vrijschrift gelooft dat er nu genoeg politieke steun is voor 'vrije schoolboeken'. "Dit zou weleens een omslag kunnen zijn, want met een Tweede Kamer-meerderheid in de rug is het voor het ministerie van OCW heel moeilijk om het concept nog langer te negeren", aldus Wiebe van der Worp van Vrijschrift. De Stichting bepleit onder meer de komst van een 'gemeenschapgedreven projectvorm', 'vergelijkbaar met Wikipedia'.