Aan het eind van de maand komen de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de 15 Europese lidstaten in Brussel te beslissen over de regelgeving rond e-commerce. Dat is volgens de Commissie nodig omdat er nogal wat onduidelijkheid bestaat over de juridische gang van zaken bij online transacties die tussen verschillende lidstaten plaatsvinden. De Europese Commissie stelt voor om de rechtbanken in het land van de consument uitspraken te laten doen in geval van geschillen tussen de consument en het e-commercebedrijf. Wanneer dit plan doorgevoerd wordt, is dat nadelig voor de ontwikkeling van e-commerce in Europa. Dat is het idee van de industie die vertegenwoordigd wordt gevormd door diverse Europese leveranciers, winkelbedrijven, direct marketing bureaus en online advertentiebureaus. Zij zien liever dat de rechtbank in het land waar de leverancier gevestigd is, jurisdictie heeft. Niet alleen de industrie ziet het somber in. Ook de financiële instellingen hebben zo hun bedenkingen bij het voorstel. "Het idee dat het 'land van bestemming' straks de dienst gaat uitmaken, zou kunnen betekenen dat het investeringsklimaat ongunstig wordt voor ondernemingen die zich willen richten op Europa", zegt Wim Mijs, vice-voorzitter van Europese Zaken bij ABN Amro. "Voor grote bedrijven zal dit voorstel niet zoveel consequenties hebben. Zij hebben immers in de meeste Europese landen wel kantoren en advocaten zitten. Maar de kleinere bedrijven kunnen op hoge kosten gejaagd worden als ze zich moeten indekken tegen mogelijke rechtszaken in andere landen", zegt Mijs. Lijnrecht tegenover de bedrijven en financiële instellingen staan de consumentenorganisaties. Zij juichen de nieuwe regelgeving toe. "Wat denk je dat het voor een consument betekent als hij in een geschil geraakt met een leverancier in het buitenland en de jurisdictie is in handen van dat andere land?", zegt Ursula Pachl, adviseur van de Europese consumentenwaakhond BEUC. "De consument staat dan minder sterk en kan op hoge kosten gejaagd worden als dit plan doorgaat. Ik denk dat het juist goed is dat de consument beter beschermd wordt." Of de nieuwe regelgeving er daadwerkelijk door komt is nog maar de vraag. Groot Brittannië, Ierland en Luxemburg hebben al aangegeven dat ze zo hun bedenkingen hebben bij de plannen. Om de nieuwe regelgeving doorgang te laten vinden moeten alle 15 landen toestemmen. Vanaf dat moment is regelgeving toepasbaar.