Dit blijkt uit het door EquaTerra uitgevoerde Pulse-onderzoek over het derde kwartaal van 2008.

In het onderzoek gaf meer dan veertig procent van de respondenten aan dat er in het derde kwartaal sprake was van een stijging van de vraag naar uitbesteding. Daarbij wordt wel opgemerkt dat die stijging zich wisselend voordoet in de verschillende marktsegmenten. Het onderzoek laat tevens zien dat het zwaartepunt verschuift van langetermijn-initiatieven, gericht op de structurele verbetering van bedrijfsprocessen, naar initiatieven die zich op korte termijn terugverdienen.

Europa groeit harder

In Europa steeg de vraag naar uitbesteding in het derde kwartaal sterker dan in de VS. In Europa meldt 64 procent van de respondenten een gestegen vraag. In de Verenigde Staten is dat 25 procent. In het onderzoek gaf gemiddeld 38 procent van de respondenten aan dat organisaties, onder invloed van de huidige economische omstandigheden, uitbestedingen uitstellen. Volgens de deskundigen is dit het hoogste percentage van de laatste drie kwartalen van het onderzoek.

Winstgevend blijven

Daarentegen gaf 42 procent van de respondenten aan dat de economische omstandigheden juist een drijfveer zijn voor uitbesteding, ondanks slappe economie in bepaalde marktsegmenten. De helft van de ondervraagde dienstverleners gaf in het onderzoek aan druk op de prijsstelling te ervaren. Desondanks blijft de winstgevendheid van de gesloten contracten volgens 61 procent van de dienstverleners stabiel. 26 Procent rapporteert zelfs een verbetering ten opzichte van vorig jaar.

Bron: Infoworld.nl