De e-call-techniek, waardoor auto's zelf 112 bellen bij een ongeluk, scheelt naar schatting zo'n 2500 verkeersdoden per jaar, zo meldt de Volkskrant. Sommige EU-landen, waaronder ook Nederland, hebben de techniek echter maar mondjesmaat geïmplementeerd in alarmcentrales. Als gevolg wil de industrie geen verdere actie ondernemen.

EU-commissaris Viviane Reding heeft maandag een oproep gedaan aan de Europese lidstaten en aan de industrie om de zaak niet te laten verslonzen. "We hebben de technologie, nu moeten de industrie en de lidstaten ons helpen de Europese wegen zo snel mogelijk veiliger te maken", aldus Reding.

Een groot voordeel van de techniek is dat deze de precieze plaats van het ongeval doorgeeft aan de hulpdiensten. Nu ondanks eerdere afspraken de voorbereidingen echter zijn stilgevallen, dreigt de invoering uitgesteld te worden van 2009 naar 2010.