Het onderzoek is het nieuwste wapen voor de nabestaanden van de oprichters van Hewlett-Packard in hun strijd tegen de fusieplannen van het bedrijf. Naast David Packard voert ook Walter Hewlett campagne om de fusie te torpederen. Packard liet een onderzoek uitvoeren onder 445 werknemers van HP bij vestigingen in de Amerikaanse staat Oregon. In de regio werken 4700 mensen voor Hewlett-Packard, met name bij de print- en imaging-divisies. Van de ondervraagden toonde 63 procent zich een tegenstander van een samengaan met Compaq. Voor de fusie was 31 procent van de ondervraagde medewerkers, de overige zes procent had geen mening of wilde die niet kwijt. Ook de mening van voormalig HP-medewerkers in de regio werd onderzocht. Van hen was 59 procent tegen en 20 procent voor de fusie. Volgens Field Research, het bureau dat het onderzoek uitvoerde, vormen de tegenstanders een dwarsdoorsnede van het personeelsbestand. Onder hen bevinden zich zowel mannen als vrouwen, jongeren als ouderen en nieuwe medewerkers en HP-veteranen.

`Niet representatief'

Hewlett-Packard spreekt tegen dat de onderzoeksresultaten representatief zijn voor de medewerkers van het bedrijf. Een woordvoerder wijst erop dat het onderzoek slechts in één regio en bij één specifiek bedrijfsonderdeel is gehouden. "Wij zijn actief in 160 landen en hebben vele verschillende activiteiten", zo zei de woordvoerder. Het bedrijf heeft eerder zelf al onderzoek laten doen naar de mening van de werknemers waaruit juist blijkt dat een meerderheid van hen voorstander is van de fusie. Field Research bekritiseerde dit onderzoek echter vanwege de vraagstelling. Ondervraagden moesten zeggen of zij heel erg voor, een beetje voor, of heel erg tegen de plannen waren. Er was geen optie om `een beetje tegen' te zijn.

Afsplitsing

De aandeelhouders van Hewlett-Packard komen op 19 maart bijeen om te stemmen over de fusie. De nabestaanden van de oprichters van HP, waaronder David Packard, hebben al verklaard tegen te zullen stemmen. Zij hebben 18 procent van de aandelen van het computerbedrijf in handen. Een analist van Prudent Securities bracht eerder deze week een rapport uit waarin zij liet weten het deels eens te zijn met de kritiek van Walter Hewlett op het fusieplan. HP zou volgens de analist een afsplitsing van de lucratieve print- en imaging-activiteiten moeten overwegen.