Dit blijkt uit een nulmeting van de Nederlandse markt van internetaanbieders door de GEA adviesgroep. Beurskandidaat World Online International, niet winstgevend, behoort dus tot een minderheid.

GEA stuurde ongeveer 100 internetaanbieders, waaronder alle 52 leden van de branchevereniging NLIP, een uitgebreide vragenlijst. Tien ISP's waren bereid onder strikte voorwaarden tot geheimhouding de vragen te beantwoorden.

"Daaronder bevinden zich kabelaanbieders, grote en kleine ISP's en ook aanbieders van gratis internet", licht Pieter Hermans van GEA toe. "In aantal omvat het ongeveer 10 procent van de Nederlandse ISP-industrie met een marktaandeel van 15 tot 20 procent."

Internetaanbieders genereerden vorig jaar het belangrijkste deel, 33 procent, van de omzet uit inbelaccounts, blijkt uit het onderzoek. Dat zal dit jaar veranderen, zo verwachten de ISP's. Webhosting wordt met 37 procent de belangrijkste omzetbron, gevolgd door de inbelaccounts (21 procent).

E-commerce onbelangrijk?

E-commerce staat niet in het lijstje dat is opgesteld door GEA. Volgens Hermans is het wel door enkele ISP's opgegeven. Elektronisch verkopen valt onder het kopje 'andere', dat dit jaar goed is voor 20 procent van de omzet van internetaanbieders.

Internetaanbieders verwachten ook dat de kick back, het geld dat telecombedrijven aan de ISP's betalen voor het aantal gegenereerde telefoontikken, in 2000 een belangrijker deel zal uitmaken van de omzet. "Dat is opvallend", zegt Hermans. "De vergoeding per tik gaat juist omlaag. Internetproviders gaan er kennelijk van uit dat de klant langer online zal zijn."

Nog wat financiële cijfertjes uit de nulmeting: een medewerker van een internetaanbieder genereert gemiddeld 197.643 gulden aan jaarlijkse omzet. Een enkele inbelklant is goed voor 267 gulden omzet, een gehoste website voor 499 gulden en een vaste verbinding voor maar liefst 14.899 gulden. Arbeidskosten per directe medewerker bedragen 82200 per jaar. Gemiddeld behaalt een ISP een jaarlijks rendement van 12 procent.

Grote verschillen tussen ISP's

De tien internetaanbieders die de vragenlijst ingevuld retourneerden verschillen nogal in dienstverlening aan de klant. Uit het onderzoek van GEA blijken grote verschillen op gebied van bandbreedte, het aantal modems en het aantal megabytes op de server per klant.

Gemiddeld krijgt een gebruiker 4 kbps bandbreedte ter beschikking. Eén ISP biedt de klant slechts 0,16 kbps en zit daar dus fors onder. Een ander is guller en zegt 10,24 kbps per klant gereserveerd te hebben.

De gemiddelde internetaanbieder heeft 1 modem per 15 klanten. Uitschieter naar boven is een provider met een ratio van 1 op 7,5, het laagst opgegeven ratio is 1 op 22,3.

Webruimte per abonnee verschilt ook flink. De positieve uitschieter biedt klanten 24,43 megabyte ruimte. Het gemiddelde is 7 MB, de laagste biedt met 3,5 MB de helft minder.

Europese ISP benchmark

GEA zal nog een aantal internetaanbieders benaderen met de huidige vragenlijst. "Zo willen we een betrouwbare benchmark creëren", zegt Hermans. "We zullen die dan regelmatig bijwerken." GEA heeft ook plannen voor een Europese ISP benchmark.