Dat blijkt uit enquêtes van softwarebedrijf GFI onder twee groepen van 206 respondenten.

Amerikanen en Britten zijn eensgezind in het aanwijzen van de grootste stressbron: de manager. Bij de Amerikanen is een gebrek aan mankracht stressbron numero twee, gevolgd door te strakke deadlines en een tekort aan budget. Bij de Engelsen zijn deadlines de tweede grootste ergernis, gevolgd door een tekort aan budget, en onkunde bij de eindgebruikers.

Een meerderheid van de respondenten heeft dan ook met overwerk te kampen. 76 procent van de Amerikaanse systeembeheerders zegt overuren te draaien, tegen 82 procent bij de Britten. Ongeveer twee op de tien systeembeheerders, zowel in de VS als Groot-Brittannië, heeft tussen de 3 à 5 uur overwerk. De rest van de overwerkers weet de schade tussen de 1 en 3 uur te beperken.

Bedrijfsgrootte

Opvallend is dat zowel door Amerikanen als Britten middelgrote bedrijven als grootste stressveroorzaker worden aangewezen. Van de Britse systeembeheerders die bij een onderneming tussen de 100 en 250 werknemers actief zijn, zegt 78 procent onder stress gebukt te gaan. Bij Amerikaanse collega's die voor een even groot bedrijf werken, lijdt 71 procent aan stress.

Wanneer een bedrijf meer dan 500 medewerkers telt, daalt het stressgehalte: in Groot-Brittannië ervaart 63 procent van de systeembeheerders dan nog altijd stress, in de Verenigde Staten gaat het om 58 procent. Ook ontlopen de gemiddelden elkaar weinig bij bedrijven met minder dan 50 werknemers: in Amerika ondervindt 67 procent van de systeembeheerders stress, bij de Britten is dat 62 procent. Alleen bij een bedrijfsgrootte tussen de vijftig en honderd medewerkers is er een verschil: slechts 50 procent van de Amerikanen heeft daar last van stress, tegen liefst 78 procent van de Britse collega's.

Een meerderheid van Amerikaanse en Britse systeembeheerders (62 respectievelijk 63 procent) denkt dat er geen functies binnen hun bedrijf bestaan waar het stressniveau hoger ligt. Ze geven aan dat de stress hun slaapritme, privé-leven, vrijwilligerswerkzaamheden en hun gezondheid schaadt.