Donner stelde dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer voor om meerdere meldpunten op te richten vanwege het succes van de huidige meldpunten voor kinderporno en discriminatie. Gedacht wordt aan een nieuw meldpunt voor illegaal gokken en illegaal verspreiden van software. Deze losse meldpunten zouden worden ondergebracht bij een overkoepelend meldpunt. Dat overkoepelend meldpunt juicht Christine Karman van het Meldpunt Kinderporno toe. "Dat is een goede zaak." Het idee voor een overkoepelend meldpunt is ontstaan na een wetsvoorstel van CDA en de VVD. Deze partijen willen dat internetproviders verplicht worden om kinderporno en discriminerende opmerkingen op het netwerk aan te geven bij de politie. "Dit idee komt ongeveer elk halfjaar weer ter sprake", vertelt Karman. Overigens noemt Karman de houding van Donner in strijd met de daden van het ministerie. "Als meldpunt kinderporno melden we steeds meer zaken aan Justitie, maar het ministerie heeft nog steeds niet de subsidie voor dit jaar aan ons gegeven." Het meldpunt zou ongeveer 30.000 euro aan subsidie tegoed hebben van het ministerie. Ook vanuit Brussel is subsidie toegezegd.