Ja, zegt een woordvoerster van Magenta, de Amsterdamse stichting die een jaar geleden een meldpunt instelde waar Nederlandse gebruikers klachten kunnen deponeren voor alle vormen van discriminatie op het wereldwijde netwerk: "Vergeleken met het aantal meldingen dat andere meldpunten in real life krijgen is 115 verontrustend te noemen." Van de meldingen die Magenta via zijn homepage ontvangen heeft bleken er uiteindelijk - na het wegstrepen van de doublures - 69 de moeite waard om aan te pakken. Er werden uitlatingen gedaan die strafbaar zijn in de zin van de wet. Volgens de stichting moet daarbij gedacht worden aan racistische en antisemitische uitlatingen, of kreten die beledigend zijn voor homoseksuelen. Er kwamen vooral veel klachten binnen over racistische moppen. In de meeste gevallen waren die op het Internet geplaatst door particulieren. Deze Internet-gebruikers reageren vaak verbolgen over het standaardbericht dat het meldpunt ze stuurt met het verzoek om de gewraakte teksten binnen een week weg te halen (anders doet het meldpunt aangifte bij de politie) "Kun je hierover niet eens meer een grapje maken", luidde het antwoord dat Magenta op haar verzoeken kreeg. In twee gevallen weigerden de betrokkenen (providers èn eigenaren van een homepage) hun discriminerende uitlatingen te verwijderen. Het meldpunt stapt in deze gevallen naar justitie, maar beklaagt zich over het eerste jaar over de wijze waarop het openbaar ministerie met zijn klachten omspringt. Het verslag spreekt van een "achterstand en zelfs aarzeling (bij justitie) om zich bezig te houden met het Internet." Kennelijk wordt discriminatie in cyberspace niet belangrijk genoeg bevonden, aldus het meldpunt. Al eerder bracht het Meldpunt voor Kinderporno een verslag uit van zijn aktiviteiten (zie Meldpunt meldt... succes).