Dit is één van de aanbevelingen van de Humanistische organisatie Hivos, de mensenrechtenorganisatie OneWorld Nederland en het International Institute for Communication and Development (IICD). De organisaties lobbyen om bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting en het recht op toegang tot informatie ook te laten gelden op internet. Verder wordt gepleit voor een grootschaliger gebruik van open-sourcesoftware. De aanbevelingen worden vrijdag 12 september in een rapport naar de Tweede Kamer gestuurd. In december wordt in het Zwitserse Genève de Wereldtop over de Informatiemaatschappij ( WSIS) gehouden. D66-Kamerlid Lousewies van der Laan zal daar als afgevaardigde van het ministerie van Economische Zaken naartoe gaan. Op de WSIS is het de bedoeling dat overheden, instellingen en bedrijven afspraken maken over hoe de burger zoveel mogelijk kan profiteren van de informatiemaatschappij. Ook komt de digitale kloof aan bod.