Volgens een recente studie van PricewaterhouseCoopers blijkt dat het afgelopen jaar minder dot-combedrijven in Europa failliet gegaan zijn. Analisten voorspelden aanvankelijk een jaar geleden nog dat een groot deel van de bedrijven het niet zou redden als gevolg van de algehele malaise in de IT-industrie. PricewaterhouseCoopers (PWC) deed onderzoek naar dot-combedrijven in Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland. PWC heeft vierhonderd managers van IT-bedrijven in juli 2000 ondervraagd. Bijna een jaar later, in juni 2001, vond het vervolgonderzoek plaats. Het blijkt dat van de bedrijven negentig procent na een jaar nog steeds draait. "Een aantal grote bedrijven heeft de geest gegeven. Maar in Europa zijn heel veel kleinere bedrijven waar je eigenlijk maar weinig van hoort. En zij doen het redelijk goed", zegt Markus Ehret, een van de onderzoekers van PWC. "De aandacht is voornamelijk gericht op de grote bedrijven die ten onder gaan. Zij hebben veel mensen in dienst en geven veel uit aan marketing. Als zo'n bedrijf ten onder gaat, raakt dat heel veel mensen ineens." Financieel gezien presteren de Duitse dot-coms het best. Van deze bedrijven gaf 66 procent aan een winstgevend jaar achter de rug te hebben. Nederland is in het onderzoek een goede tweede met 61 procent. Frankrijk en Groot-Brittannië volgen met respectievelijk 49 en 24 procent. Om de bedrijven op de rails te houden, passen de managers van de ondervraagde bedrijven verschillende methodes toe. In Groot-Brittannië en Duitsland ligt de nadruk op besparingen. Franse managers willen de kwaliteit van hun producten verbeteren en de Nederlanders geloven in een goede marketingstrategie.