Microsoft en AOL troffen elkaar deze week weer in de rechtbank. Een advocaat van Microsoft probeerde de beschuldigingen van AOL over .Net te weerleggen. AOL meent namelijk dat Microsoft met zijn .Net-strategie zijn bestaande macht met Windows verstevigt en een nog dominantere positie wil bekleden op internet. Die beschuldiging uitte John Borthwick, een hoge baas bij AOL. Borthwick is door de negen tegen Microsoft doorprocederende staten opgeroepen als elfde getuige in de antitrustzaak. Richard Pepperman, de advocaat van Microsoft, vertelde rechter Colleen Kollar-Kotelly dat het juist AOL is die met zijn software een dominante positie op het internet wil innemen. Om zijn beschuldiging kracht bij te zetten, toonde hij een kladversie van een intern AOL-rapport van vorig jaar waarin een werknemer van AOL aanbeveelt dat het bedrijf zijn Time Warner media-imperium gebruikt om zijn eigen internetdiensten te promoten ten koste van die van Microsoft.

Gesloten platform

De internetdominatie van Microsoft uit zich volgens Borthwick van AOL onder meer in de manier waarop .Net zich in Windows XP openbaart. De gebruiker krijgt voortdurend de mededeling dat hij zich moet aanmelden bij Passport (een belangrijk onderdeel van .Net). Computergebruikers zouden kunnen denken dat het alleen mogelijk is om het internet op te gaan als men zich bij Passport aangemeld heeft. Als Microsoft eenmaal een stevige positie verworven heeft met .Net is het heel goed mogelijk dat het softwarebedrijf het platform steeds verder 'sluit' voor de concurrentie. De .Net-diensten die via Passport aangeboden worden, zijn alleen toegankelijk voor mensen die zich geregistreerd hebben bij Microsoft. Om tegenwicht te bieden aan de opmars van Microsoft heeft AOL zich gevoegd bij de Liberty Alliance, een industriegroep die met een alternatief voor .Net wil komen. Eerdere onderhandelingen tussen AOL en Microsoft om de diensten van Microsoft uitwisselbaar te maken met AOLs eigen versie (Magic Carpet) liepen op niets uit.