Het programma, dat bekend staat onder de codenaam Avalanche, is een p2p-programma waarmee grotere bestanden kunnen worden gedeeld. De bestanden worden in kleine stukken gehakt en zo verzonden waarna ze bij de ontvangende kant weer tot een bestand worden gevormd.

Volgens Microsoft is het probleem met de huidige programma's dat vaak aan het einde de download stopt omdat de bron offline gaat of omdat er te weinig bronnen zijn om de download te voltooien. In Avalanche zijn deze problemen verholpen, zo meent althans Peter Key, hoofd ontwikkeling van de Microsoft Research Labs in Cambridge.

Toch verschilt Avalanche op een aantal punten van de werkwijze van Bittorrent. Zo werkt het Microsoft-programma niet met zogeheten 'trackers'. Dit zijn verwijzingen naar de plaatsen waar muziek- en filmbestanden kunnen worden gedownload. Deze staan bij Avalanche niet op een centrale plaats. En volgens Key werkt het Microsoft-programma ook goed binnen gesloten bedrijfsnetwerken.

Het prototype van Avalanche heeft Microsoft nu klaar. Als test is een bestand van 4 GB verzonden. Dit duurde nog geen dag, terwijl dit ongeveer twee weken zou duren als het direct verstuurd zou worden, claimt Key.

Enkele duizenden bètatesters in Engeland mogen Avalanche uitproberen. Key vermoedt dat het programma ergens in 2006 in Engeland kan worden geïntroduceerd.