"Cloud computing maakt het [actieplan Nederland Open in Verbinding] minder relevant," zegt Theo Rinsema, algemeen directeur van Microsoft Nederland, in een interview met Webwereld. "Nederland kan zich beter op cloud computing richten dan dat we de zwart-wit discussie over open versus closed source blijven voeren."

Het actieplan Nederland Open In Verbinding is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken. Het bepaalt dat overheidsinstanties open standaarden moeten gebruiken, en bij gelijke geschiktheid de voorkeur moeten geven aan open source software boven gesloten software. Het actieplan moet ervoor zorgen dat informatie altijd toegankelijk blijft en moet overheden in staat stellen om zijn applicaties te beheren zonder gedwongen winkelnering bij commerciële leveranciers.

Microsoft heeft zich in het verleden fel tegen het plan verzet, samen met enkele leveranciers van gesloten software zoals Unit4Agresso, Exact en Cordys. De voorkeur voor open source software zou investeringen in gesloten software van deze bedrijven ongedaan maken en daarmee tot kapitaalvernietiging leiden.

Cloud immuun voor open source

Omdat cloud diensten via een browser de eindgebruiker bereiken, is de beschikbaarheid van data daar per definitie al geregeld, bepleit Rinsema. De licentie (open source of gesloten) maakt daarbij niet uit, zolang de dienst maar open standaarden omarmt. "Open versus closed source is een discussie uit het verleden," stelt de general manager.

Verwarring

Hoewel het actieplan al bijna twee jaar geleden is aangenomen, constateert Rinsema dat er binnen overheidsinstanties nog altijd veel verwarring over bestaat. Nederland Open in Verbinding (NOiV) berispte afgelopen maart al een aantal instanties voor hun lakse naleving van het actieplan.

Volgens Rinsema volstaat de voorlichting van het NOiV zelf niet. Ook partijen als Microsoft moeten hieraan meewerken. Het imago van Microsoft als tegenstander van open source is daarbij geen belemmering. "Als de klant vragen stelt, zijn wij in staat om een goede weergave te geven [van het actieplan]," stelt hij.