De partijen zijn het na lang beraad eens geworden over de schikking. Afgesproken is dat Microsoft 775 miljoen dollar in contanten betaalt om de geleden schade van Microsofts monopoliegedrag te compenseren. Nog eens 75 miljoen dollar zal Microsoft betalen om IBM te helpen Microsoft-software in gebruik te nemen.

"IBM is blij dat de langdurende twistpunten in vriendschappelijke sfeer zijn opgelost", aldus Ed Lineen van IBM. Brad Smith van Microsoft is het daarmee eens. "Nu we deze antitrustzaken achter ons hebben liggen, kunnen zowel Microsoft als IBM weer vooruit. Soms samenwerkend, soms competitief."

Beide partijen hadden antitrustzaken tegen elkaar aangespannen. Deze zijn met deze schikking komen te vervallen. Alleen heeft IBM nog een aanklacht lopen waarin wordt gesteld dat Mircosofts marktdominantie schadelijk is voor de verkoop van serverhardware en –software. Maar IBM heeft wel beloofd om de komende twee jaar geen servergerelateerde schadeclaims in te dienen. Ook over de afgelopen drie jaar zal IBM geen schadeclaims meer bij Microsoft indienen, zo is nu afgesproken.

De antitrustzaak tegen Microsoft heeft in de Verenigde Staten jaren geduurd en is uiteindelijk in november 2002 met een schikking afgerond. Een aantal concurrerende bedrijven zoals Sun Microsystems en IBM hadden eigen antitrustzaken tegen het bedrijf lopen.

Met Sun bereikte Microsoft in april 2004 al een schikking. Daarvoor betaalde Microsoft in totaal 1,6 miljard dollar. Nu is dus ook de ruzie met IBM gesust.