Daarmee hebben de twee partijen de door rechter Kollar-Kotelly opgelegde deadline gehaald. De rechter had Microsoft en justitie tot vrijdag gegeven om de zaak onderling te regelen. De zaak zou anders terug naar de rechtbank gaan, waar Kollar-Kotelly dan een remedie had moeten vaststellen voor Microsofts bewezen geachte misbruik van zijn monopoliepositie.

Het vrijdag bereikte akkoord bevat volgens het ministerie van Justitie een 'brede reeks beperkingen die een eind maakt aan het onwettig gedrag van Microsoft, herhaling ervan in de toekomst zal voorkomen en de concurrentie in de softwaremarkt zal herstellen'.

Volgens de overeenkomst moet Microsoft aan belangrijke pc-makers voor zijn besturingssysteem vijf jaar durende licenties verlenen met voor iedereen gelijke voorwaarden. Daarnaast mag het concern computerproducenten die software van concurrenten, bijvoorbeeld browsers of instant messaging-programma's, willen leveren op hun pc's niet meer 'straffen' zoals het in het verleden heeft gedaan.

Microsoft mag evenmin exclusieve overeenkomsten sluiten voor de ontwikkeling of ondersteuning van software. Verder is overeengekomen dat het concern zijn serverprotocols openbaar moet maken, zodat serversoftware van derde partijen net zo goed met Windows overweg kan als de software van Microsoft zelf. Ook moeten de 'interfaces', de data waarmee ontwikkelaars Windows-compatibele code schrijven, voor browsers, e-mailprogramma's, im-software en mediaspelers openbaar worden gemaakt.

Om te controleren of Microsoft zich aan de overeenkomst houdt, wordt een panel van drie onafhankelijke computerexperts in het leven geroepen. Het panel krijgt onbeperkte toegang tot Microsoft-vestigingen en toegang tot alle informatie en documenten van de onderneming. De schikking heeft een looptijd van vijf jaar. Rechter Colleen Kollar-Kotelly moet de overeengekomen schikking formeel nog goedkeuren.

Meer tegenstand wordt verwacht van de 18 staten die zich als aanklager bij het ministerie van Justitie hebben aangesloten. De verwachting is dat zij tijd willen krijgen om een reactie op de schikking te formuleren en daarom de rechter zullen verzoeken om de deadline van 2 november uit te stellen.

Twee van de 18 staten lieten in september al weten dat zij de rechtszaak willen doorzetten als een schikking hen niet ver genoeg gaat. Dat deden zij toen het ministerie van Justitie de eis dat Microsoft opgeplitst moest worden liet vallen.

Rechter Jackson, die de zaak eerder behandelde, stuurde aan op een dergelijke opsplitsing van het concern. Nadat hij in media-optredens de verdenking van partijdigheid op zich had geladen, werd Jackson echter van de zaak gehaald. Pogingen van Microsoft om zijn vonnis dat het concern zijn monopoliepositie had misbruikt compleet van tafel te laten vegen, strandden bij het Hooggerechtshof.