De zaak, die binnenkort zijn driejarig jubileum viert, wordt opnieuw bekeken door het zevenkoppige rechtscollege van het beroepshof. In de afgelopen maanden zijn de rechters geconfronteerd met vuistdikke dossiers van zowel mede- als tegenstanders van Microsoft. In het hoger beroep probeert Microsoft de veroordeling tot opsplitsing van het bedrijf, vorig jaar uitgesproken door rechter Thomas Penfield Jackson, ongedaan te maken. Het bedrijf probeert te bewijzen dat de consument gebaat is bij een geïntegreerd besturingssysteem en internetbrowser. Microsoft zal hoogstwaarschijnlijk ook argumenteren dat rechter Jackson een vooringenomen beslissing heeft genomen. De rechter heeft afgelopen najaar enkele negatieve uitlatingen gedaan over de 'negatieve en hautaine' houding van Microsoft tijdens de rechtszaak. De aanklagers in de zaak, het Amerikaanse Department of Justice en negentien Amerikaanse staten, krijgen steun van lobbygroepen die financieel worden bijgestaan door Microsoft-concurrenten als Sun en Oracle, en de oorspronkelijke gedupeerde in de zaak, Netscape (inmiddels eigendom van AOL Time Warner). Een van deze lobbygroepen, ProComp, heeft Clinton–aanklager Kenneth Starr ingehuurd om de pressie op Microsoft op te voeren. Een van de nieuwe argumenten die door de Microsoft-tegenstanders wordt ingebracht, is de toenemende dominantie van Microsoft op de servermarkt. Volgens de tegenstanders komt de concurrentie op deze markt nog verder in gevaar wanneer Microsoft niet wordt opgesplitst. Marktonderzoeker IDC bevestigt dat Microsoft zich nu op een (nog) groter marktaandeel in de servermarkt richt. Volgens IDC-analist Dan Kusnetzky is Microsoft dominant op de desktop 'en het gebruikt die sterkte om mensen te bewegen om Microsoft-software op de server te gebruiken. Die tactiek werkt extreem goed'.

Eerdere relevante berichten:
Amerikaanse overheid blijft bij eis opsplitsing Microsoft (15 januari 2001)
Rechter krijgt kritiek op uitspraken over Microsoft-zaak (12 januari 2001)