Onder professionele gebruikers van Windows 2000 kan er verwarring bestaan over de plek waar ze terecht kunnen voor patches voor hun besturingssysteem. Wie zich compleet op Windows Update verlaat en vanaf deze dienst alles downloadt en installeert wat los en vast zit, mist toch nog het een en ander.Windows Update is immers door Microsoft bedoeld voor de consumentenmarkt. Een nieuwe versie van Internet Explorer is bijvoorbeeld hier te vinden. Windows Update scant systemen, suggereert updates en installeert deze vervolgens automatisch. Voor de professionele markt heeft Microsoft een andere dienst in gedachten: TechNet Security Notification Service, een gratis e-maildienst.Microsoft wil aan deze verwarrende situatie een eind maken en zal in de nabije toekomst alle noodzakelijke patches en fixes ook via Windows Update publiceren. Dat zegt Scott Culp van Microsofts Security Response Center per e-mail.De noodzakelijkheid van het installeren van patches komt geregeld aan het licht, zoals onlangs bij het al zeven maanden bekende gat in Microsofts Internet Information Server (IIS). Vorige week waarschuwde CERT voor de sadmind/IIS-worm die gebruik maakt van dit gat, waarvoor al lang patches bestaan.Volgens XS4ALL-woordvoerder Sjoera Nas is de naam Windows Update inderdaad ietwat misleidend voor met name beginnende serverbeheerders. "Het lijkt erop dat je alle updates krijgt, maar dat is niet het geval. Voor server-patches moet je naar Microsofts site voor professionals gaan. Nadat je een mailtje hebt gekregen moet je de patch handmatig downloaden en installeren."