Het vrijgeven van deze documentatie is onderdeel van het plan van Microsoft om concurrentietoezichthouders tevreden te stellen door protocollen uit te brengen die ontwikkelaars moeten helpen bij het interoperabel maken van hun producten.

10.000 pagina's

Op de website van het Microsoft Developer Network plaatste het bedrijf dinsdag ongeveer 10 duizend pagina's aan technische documentatie voor producten die onderdeel zijn van de Microsoft Office 2007 suite, waaronder Office SharePoint Server 2007 en Microsoft Exchange Server 2007.

Deze nieuwe documenten schetsen de verbindingsprotocollen tussen de producten in de suite en brengt het totale aantal documenten dat Microsoft heeft uitgebracht op het gebied van deze protocollen op veertigduizend.

Feedback

Nu de documentatie voor deze protocollen openbaar is, verwacht Microsoft feedback van de community over de stappen die het bedrijf kan nemen om de documentatie te verbeteren of te veranderen, voordat het bedrijf de definitieve versies lanceert in juni van dit jaar. Microsoft heeft een online forum geopend om ruimte te bieden voor deze discussie, met verschillende forums voor specifieke producten en protocollen.

Meer transparantie

Microsoft heeft in de afgelopen jaren getracht om meer inzicht te geven in de manier waarop het haar producten samen laat werken. Reden hiervoor is het feit dat het bedrijf keer op keer onder vuur kwam te liggen omdat het zich niet zou houden met de antitrust-schikkingen, in het speciaal die het had getroffen met de Europese Unie. In februari van dit jaar nam het bedrijf een grote stap richting transparantie door meer toegang te beloven tot API's en protocollen van een aantal belangrijke softwarepakketten, waaronder Windows en Office.

Skeptisch

De Europese Commissie reageerde, evenals open sourcefans kritisch op deze aankondiging omdat zij zich zorgen maken over het mijnenveld van patenten dat de implementatie van Microsoft-protocollen zou bemoeilijken.

Het vrijgeven van de documentatie is in ieder geval al een eerste onderdeel van de voorgenomen stap tot meer openheid. Microsoft doet dit overigens niet geheel vrijwillig, het bedrijf heeft inmiddels meer dan 2,6 miljard dollar aan boetes moeten betalen aan de Europese Unie, omdat het zich niet zou houden aan haar antitrust-afspraken.

Patenten

De documentatie die op MSDN is geplaatst, is beschikbaar voor iedere ontwikkelaar, zonder licentie of royalties. Microsoft heeft laten weten dat, wanneer er protocollen in de documentatie worden omschreven waarvoor een patent geldig is, er een lijst van deze patenten zal worden vrijgegeven.

Open-source ontwikkelaars hoeven zich volgens Microsoft echter geen zorgen te maken over deze patenten zolang ze geen commercieel oogmerk hebben.