Keynote Systems, gespecialiseerd in het onderzoeken van trends op het internet, heeft volgens Danny Sullivan de oren laten hangen naar Microsoft en besloten een eerder aangekondigd rapport over de marktpositie van de verschillende zoekmachines, niet te publiceren. Danny Sullivan baseert zich op geruchten die de bekende zoekmachine-expert al weken lang ontving én op een artikel in de Wall Street Journal die wel over de publicatie (login verplicht) blijkt te beschikken.

Het rapport, met de titel 'New Search Engine From Microsoft Gets Cool Welcome', vergelijkt de kwaliteit van de zoekresultaten van MSN Search voor en nadat het overstapte van de Yahoo zoektechniek naar de eigen Microsoft zoektechniek. Het onderzoek, gedaan onder 2000 internetters, laat zien dat de kwaliteit van de zoekresultaten van MSN Search daarbij gedaald zijn van plaats 3 naar plaats 5. De achterstand op Google en Yahoo is daarmee alleen maar groter geworden.

Keynote ontkent bij monde van Dan Berkowitz dat het onder druk van Microsoft het rapport heeft ingetrokken of zich heeft laten afkopen. Volgens het bedrijf worden studies wel vaker niet gepubliceerd om uiteenlopende redenen. In dit geval hadden alle onderzochte websites de studie al besteld en was er daarmee geen reden het nog verder aan te bieden. Microsoft erkent wel Keynote Systems gevraagd te hebben de studie niet te publiceren, maar alleen omdat het de gehanteerde testmethode niet gekwalificeerd vindt.

Danny Sullivan werpt een heel ander licht op de zaak. Volgens hem is Microsoft een van de grootste klanten van Keynote Systems en is het besluit de gegevens niet te publiceren vooral een business decision. Zelf heeft hij in elk geval besloten iedere toekomstige publicatie van Keynote Systems minimaal met veel wantrouwen te lezen.