Max is de codenaam van een Microsoft-programma dat volgens de makers, geen 'Microsoft-product' genoemd mag worden. Het zal namelijk nooit in de winkels komen en is slechts een voorbeeld van een 'typische Vista-applicatie' met bijbehorende systeemeisen.

Max is gebouwd met WinFX, de nieuwe set api's (application program interfaces) voor Windows Vista die echter ook beschikbaar is voor Windows 2003 en XP. Softwareontwikkelaars kunnen met WinFX programma's voor Windows Vista ontwikkelen en daarbij de nieuwe grafische en netwerkmogelijkheden gebruiken die eerder bekend waren onder hun codenaam Avalon en Indigo.

Opvallend gezien de discussie over de hardware-eisen van Windows Vista de afgelopen dagen, is de uitgebreide toelichting die de makers van Microsoft Max geven bij de systeemeisen en hun expliciete waarschuwing dat Max mogelijk op iets oudere pc's niet soepel zal lopen door de hoge eisen die het stelt. Het geeft opnieuw reden te twijfelen aan de compatibiliteit van Vista met de huidige hardware.

Max is te downloaden via de site van Microsoft.