Internet Explorer 7 Beta 2 Preview kan vanaf de Microsoft-website worden gedownload en vervangt IE6. De bèta draait overigens alleen op systemen met Windows XP en Service Pack 2.

Grootste veranderingen aan de nieuwe webbladeraar zijn volgens de fabrikant de verbeterde veiligheid en gebruiksgemak. Meest opvallende verandering is de interface van de browser. Zo zijn de grote knoppen om te bladeren, naar de favorieten of startpagina te gaan, verdwenen. Deze hebben ruimte gemaakt voor een grote adresbalk, geïntegreerde zoekmachine en een rss-snelknoppeling.

Rss neemt in de nieuwe browser een belangrijke rol in. De gebruiker kan binnen de browser zijn eigen 'database' met rss-feeds aanleggen, waarna deze binnen Windows Vista zijn te gebruiken (bijvoorbeeld in Outlook).

Beveiliging

Een andere, grote verandering in IE7, is de manier waarop Microsoft met de beveiliging omgaat. Zo bevat de browser een ingebouwd phishing-filter en de mogelijkheid om gebruikersgegevens (zoals geschiedenis, cache, cookies) in een keer te verwijderen.

Ook op besturingssysteemniveau heeft Microsoft een belangrijke wijziging doorgevoerd in de nog te verschijnen Windows Vista. Volgens de fabrikant draaien veel mensen Windows XP standaard met administratorrechten, waardoor de browser ongewild soms ook extra rechten heeft.

Microsoft introduceert daarom bij de introductie van Vista, naast de reeds bestaande administrator en gelimiteerde gebruiker, een nieuw soort gebruiker: de gelimiteerde beheerder. Onder deze gebruiker draait IE7 dan in 'protected mode', waardoor exploits weinig tot geen kans meer hebben.

Lees meer over de nieuwe (on)mogelijkheden in de speciale bijlage 'Alles over IE7'.