"Deze patenten, waar ontwikkelaars van vrije software voor gevrijwaard waren toen ze in handen waren van Novell, zullen nu gebruikt worden om royalty's te verkrijgen van bedrijven voor het gebruik van software die Microsoft niet heeft geproduceerd; namelijk onze software", reageert 'open source-jurist' Eben Moglen tegenover Webwereld.

Stroman

Hij is somber over de verkoop van Novells intellectuele eigendom aan CPTN Holdings LLC. Dat is volgens het persbericht over de overname van Novell door Attachmate "een consortium van technologiebedrijven dat is georganiseerd door Microsoft". Andere leden zijn onbekend en een website van die holding is niet te vinden. Webwerelds zustersite Computerworld heeft in Novell-paperassen ontdekt dat CPTN is gevestigd in Delaware en via de website van die Amerikaanse site uitgevonden dat het begin deze maand is opgezet.

Moglen vertelt Webwereld dat het gaat om meer dan 500 patenten, waarvan het merendeel betrekking heeft op de ontwikkeling van software. "Dit is van belang voor zowel Microsoft als de vrije software-gemeenschap." In de paperassen die Novell heeft ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC wordt concreet het aantal van 882 patenten genoemd.

Breed bereik patenten

Een zoektocht op 'Novell' als patenthouder in het archief van het Amerikaanse patentbureau levert Computerworld 461 patenten op. Die hebben betrekking op diverse softwarekwesties, uiteenlopend van methodes voor software-debugging, en beheer van backup-archieven, tot database-herstel, en 'policy-based registration of client devices'.

Moglen, die ook voorzitter is van het Software Freedom Law Center, zegt dat de betaling van 450 miljoen dollar een teken is dat het niet slechts om zogeheten defensieve patenten gaat. Dat zijn patenten die een bedrijf verkrijgt, of zoals in dit geval: koopt, om zichzelf te beschermen tegen claims. "In andere handen zouden deze patenten mogelijk enige bedreiging voor Microsoft zijn geweest, maar het bedrag dat nu wordt betaald, is veel te hoog voor alleen defensief gebruik."

'Innovatie belemmeren'

De professor en open source-voorvechter voorspelt dat de patenten ook ingezet worden om innovatie door open source-software te belemmeren, om zo concurrentie tegen Microsoft-software te hinderen. Hij stelt dat open source-ontwikkelaars over het algemeen geen patenten op software willen, geen "patentagressie" plegen en "geen betaling willen voor de software die we maken, laat staan voor software die we niet maken."

Hij klaagt dat zowel ontwikkelaars als gebruikers van open source veel geplaagd worden door patentclaims en -intimidatie, "en ander wangedrag door Microsoft". Zijn conclusie is dan ook een negatieve: "Deze transactie is een grote aankoop door een rijke pestkop." Hij belooft zich samen met het Software Freedom Law Center in te zetten om de schadelijke gevolgen van "deze wapens" te beperken, nu ze in handen zijn van Microsoft.

Vaag houden

Zowel Novell als Microsoft onthouden zich nog van commentaar op de kwestie van de nu verkochte patenten. Die gaan voor 450 miljoen dollar naar CPTN Holdings in Delaware, dat begin november is opgezet door de Windows-producent. Die heeft in 2006 al een omstreden deal gesloten met Novell waarbij de Linux-distributie Suse werd gevrijwaard van Microsofts patentclaims.

Microsofts hoofdjurist Horacio Gutierrez houdt het net als Novell bij de algemene omschrijving van 'bepaalde bezittingen qua intellectueel eigendom' die nu overgaan naar CPTN Holdings. Hij zegt toe dat Microsoft de samenwerking met Novell voortzet, voor interoperabiliteit tussen Windows en Suse Linux.

Voorwaarde

Overigens is verkoop van het intellectuele eigendom direct gekoppeld aan de overname van Novell zelf. Beide zijn op 21 november overeengekomen. De verkoop van de patenten is een voorwaarde voor de koop door Attachmate, meldt Novell zelf in het persbericht. De aandeelhouders van de Linux-leverancier moeten nog hun goedkeuring verlenen, net als de Amerikaanse autoriteiten. Novell verwacht dat dit in het eerste kwartaal van komend jaar rond zal zijn.

Update: Microsoft reageert op vragen van Webwereld met de reeds aangehaalde mededeling van hoofdjurist Gutierrez dat het bedrijf "verheugd is deel uit te maken van de acquisitie van bepaalde 'intellectual property'-assets van Novell". Daarnaast ook de toezegging dat Microsoft de samenwerking met Novell voor 'mixed it solutions' voortzet.