Het leek een eenvoudige overwinning voor Java te worden. Op de vraag van de Britse versie van ZDNet of de lezers van plan waren om applicaties voor Java of voor .Net uit te brengen, antwoordde 69,5 procent van de respondenten dat ze de voorkeur gaven aan Java. Slechts 21,5 procent koos voor .Net. Dat was de tussenstand op 21 december. Twee weken later lagen de verhoudingen radicaal anders. Opeens bleek driekwart van de respondenten van plan om een applicatie voor .Net uit te brengen. Hechtten de lezers van ZDNet opeens veel meer waarde aan .Net? Nee, zegt ZDNet: Microsoft loopt de boel te flessen. "Deze plotselinge verandering van voorkeur lijkt het resultaat van een door Microsoft georkestreerde campagne." Uit de logs van ZDNet blijkt dat een hoog percentage van de 'nieuwe' stemmers uit het Microsoft.com-domein afkomstig is. Ook het aantal valsstemmers (mensen die meer dan een keer proberen te stemmen) is hoog. Een persoon uit het Microsoft.com-domein heeft maar liefst 228 keer zijn stem uitgebracht. Verder blijkt uit de logs dat verscheidene stemmers via een e-mail met als onderwerp 'PLEASE STOP AND VOTE FOR .NET!' naar de poll zijn gelokt. Tot slot is er bij het stemmen gebruikgemaakt van scriptjes die op gezette tijden een stem op .Net uitbrachten. Het is niet voor het eerst dat Microsoft iets dergelijks doet. In augustus vorig jaar kwam al aan het licht dat Microsoft een brievencampagne op touw had gezet om de openbare aanklagers in de antitrustzaak tegen Microsoft te beïnvloeden.