BizTalk Server is software die bedrijven moet helpen bij het integreren van diverse bedrijfsapplicaties, waarna deze ook voor zakelijke partners toegankelijk zijn. De software concurreert met soortgelijke pakketten van fabrikanten als IBM webMethods, Tibco Software en BEA Systems. Naar eigen zeggen heeft Microsoft momenteel zo'n drieduizend klanten die BizTalk gebruiken. Microsoft wil zijn afzetmarkt voor dergelijke software uitbreiden en heeft hiertoe onder meer het aantal ondersteunde talen uitgebreid. Nu zijn dit er nog vier, in de nieuwe versie zijn dat er negen. Nederlands zit hier overigens niet bij.

Verbinding

Daarnaast kan de software met meer partners verbinding maken dan de oude versies. Zo kunnen bedrijven met de Standard Edition nu nog maar met maximaal tien bedrijven verbinding maken. In de 2004-versie is dit verhoogd tot twintig. Ook kan de nieuwe versie met maximaal tien interne applicaties overweg, tegen vijf in BizTalk Server 2002. De prijzen van de BizTalk Server blijven ongewijzigd. Er blijven vier versies verkrijgbaar. De Enterprise Edition kost 25.000 dollar, de Standard Edition 7.000 dollar, de Partner Edition 1.000 dollar en de Developer Edition gaat over de toonbank voor 750 dollar. De software zal begin 2004 worden geïntroduceerd. Aanvankelijk stond de introductie gepland voor eind dit jaar.