Microsoft wordt gedwongen de licenties terug te geven door het Amerikaanse ministerie van Justitie, dat mede op verzoek van belangenorganisaties uit de open source-gemeenschap onderzoek doet naar de overname van Novell door Attachmate en de grote patentendeal die daarbij in de kantlijn tot stand kwam.

De patentendeal werd door Novell gesloten met het in allerijl opgerichte consortium CPTN Holdings, waarin de vier techgiganten Oracle, EMC, Apple en Microsoft zich verenigden. De patenten die het consortium in handen kreeg, zijn inmiddels verdeeld. Microsoft moet de patenten die het bedrijf via dat consortium in handen heeft gekregen, nu dus weer afstaan. Microsoft mag van het ministerie wel licenties krijgen op de patenten die EMC, Apple en Oracle onderling hebben verdeeld.

Gevaar voor concurrentie

Volgens het ministerie van Justitie zou de patentendeal de mogelijkheden tot innovatie en concurrentie van open source software in gevaar brengen op de markten van middleware, virtualisatie en server-, desktop- en mobiele besturingssystemen.

De deal tussen Novell en het consortium kende twee stadia: eerst zou het consortium 882 patenten van Novell kopen en vervolgens zou het consortium de patenten verdelen onder de vier eigenaren. EMC verkreeg 33 patenten die betrekking hebben op virtualisatie, maar ook dat mag van het ministerie geen doorgang vinden.

Onderworpen aan GNU GPL 2

Het ministerie oordeelde verder dat alle Novellpatenten onderworpen zijn aan de GNU General Public License, versie 2, en de Open Invention Network (OIN) License. CPTN mag geen beperkingen opleggen welke patenten beschikbaar komen onder de OIN-licentie.

De open source-gemeenschap heeft verheugd gereageerd op het oordeel van Justitie. “Dit is belangrijk nieuws voor de software freedom community”, schrijft Simon Phipps, directeur bij de Open Source Initiative, in zijn blog. OSI heeft de patentendeal samen met de Free Software Foundation aangekaart bij het ministerie. Volgens hem zijn softwarepatenten vooral instrumenten om de concurrentie de voet dwars te zetten.