Tegelijk met het zogenaamde browserkeuzescherm stelde Microsoft ook voor om een andere antitrustzaak met de Europese Commissie te schikken. Die zaak draait om de interoperabiliteit van Office, Exchange, SharePoint en Windows Server. Die potentieel veel significantere kwestie kreeg tot nog toe weinig aandacht.

In het voorstel (.doc) stelt Microsoft betere interoperabiliteit voor tussen de eigen client- en serversoftware enerzijds en de producten van derden anderzijds. Dit raakt protocollen als pop3 en imap4, maar ook bestandsformaten als ODF en OpenXML, en Microsoft-producten als Exchange, Sharepoint, Outlook en Office.

Zo belooft Microsoft bijvoorbeeld dat er vanaf Office 14 (Office 2010) een keuzescherm komt bij het installeren van Office om de keuze voor een default documentformaat (zoals OpenXML of ODF) laagdrempelig te maken.

Kritiek

Terwijl het voorstel voor een browserkeuzescherm overwegend positief is ontvangen, kan het tweede voorstel van Microsoft rekenen op flinke scepsis bij belanghebbenden. De beloofde concessies zouden onvolledig zijn in het licht van de beschuldigingen.

ECIS, een Brusselse lobbyclub van onder meer IBM, Sun, Adobe, Oracle en Opera die de zaak aanzwengelde met een klacht, reageert zeer afwachtend.

"Het ziet er uit als een stap voorwaarts, maar we moeten dit voorstel nog grondig bestuderen. Het baart ons namelijk grote zorgen, want we hebben de indruk dat lang niet alle kwesties door Microsoft zijn aangekaart", aldus Thomas Vinje, jurist voor ECIS tegenover Webwereld.

Risico op nieuwe bundeling

Bovendien biedt het voorstel geen enkele garantie dat Microsoft niet opnieuw software in Windows zal bundelen, constateert Vinje. "Er staat nergens iets in over mogelijke nieuwe bundeling van software in de toekomst. Dat geeft te denken. Bijvoorbeeld het bundelen van Silverlight in Windows, dat zou zeer ernstig zijn."

Vinje ziet het voorstel vooral als een politiek-strategische move. "Ik denk dat ze vrede willen sluiten met de Commissie. Ik denk dat ze een kans zien om alles achter zich te laten voordat de termijn van Kroes is verstreken. Dat proberen ze in elk geval."

Hij verwacht niet dat de Commissie akkoord zal gaan met het voorstel: "Ik weet het niet. Ik kan het niet uitsluiten, maar ik acht het onwaarschijnlijk." ECIS wil nog niet op de details ingaan.

Michiel Leenaars, directeur Strategie van de stichting NLnet en Microsoft-criticaster, ziet vooral veel oude koeien en weinig nieuws in het voorstel. Hij kwalificeert het dan ook als "een grapje van Microsoft". Zo belooft het bedrijf om ODF te ondersteunen met SP2 in Office 2007. Die service pack is inmiddels al een paar maanden uit en biedt inderdaad die ondersteuning al.

Oneerlijk

Het keuzescherm voor bestandsformaten vindt Leenaars wel een vooruitgang, alleen een voor veel te ver in de toekomst.

Kwalijk vindt hij het vooral dat ondersteuning voor bijvoorbeeld ODF alleen wordt geboden bij het nieuwste versie van Office. "In de versies voorafgaand aan Office 2007 wordt ODF nog steeds niet officieel ondersteund, terwijl men de technologie wel heeft laten ontwikkelen en al jaren in de kast heeft liggen. Driekwart van de huidige install base heeft natuurlijk een oudere versie, die installaties zijn dan niet compatible. Dat is gewoon botweg oneerlijk."

Leenaars benadrukt dat deze zaak veel belangrijker is voor Microsoft dan de browserkwestie. "Als Microsoft morgen zegt: we gooien IE weg, dan missen ze geen business. Dat zou de markt niet eens verarmen. Maar de Office-suite raakt aan een heel groot gedeelte aan de omzet van Microsoft, dat doet er echt toe."

Tijdrekken

Volgens Leenaars wil Microsoft vooral tijdrekken, in de hoop dat de opvolger van commissaris Kroes "wat makkelijker" is. "Ik denk niet dat Microsoft serieus denkt dat het met dit magere pakket maatregelen ongeschonden langs de Europese Commissie komt."