Volgens Seattle Times-journalist Brier Dudley zou Microsoft de definitie hebben aangepast van het begrip 'Vista Capable', nadat in het district Washington namens 10.000 mensen een class-action rechtszaak was ingediend tegen het bedrijf. De eisers stelden dat de stickers met de tekst 'Vista Capable' op nieuwe pc's misleidend waren, omdat veel van die pc's alleen de meest uitgeklede basisversie van Vista aankonden.

Dudley beweerde in zijn blog-posting dat Microsoft de definitie veranderd zou hebben. In de oorspronkelijke tekst zou gestaan hebben dat de sticker aangeeft dat de bijbehorende pc klaar is voor een upgrade naar Vista waarmee de gebruiker de 'core experiences' van het besturingssysteem kan ervaren.

Core experience

In die nieuwe versie van de tekst is het begrip 'core experiences' nader omschreven als 'innovaties in het organiseren en vinden van informatie, veiligheid en betrouwbaarheid'. Bovendien wordt gemeld dat gebruikers van 'Vista Capable'-machines minimaal deze innovaties kunnen 'ervaren'.

Ten slotte zou Microsoft nu expliciet aangeven dat de grafische Aero-functionaliteit niet op alle 'Vista Capable'-pc's draait en soms aanvullende hardware vereist.

Microsoft ontkent de wijziging van de tekst en betoogt dat Dudley de tekst van een persbericht vergelijkt met die op de Windows Vista Ready-site, zo meldt Informationweek. Volgens een woordvoerder van Microsoft betreft de enige wijziging in de tekst sinds vorig jaar de mededeling dat Vista nu beschikbaar is.