De eerste stap in het project is het vertalen van de Community Glossary, een fase die inmiddels is voltooid. Dit heeft Jannewietske de Vries laten weten tijdens het bezoek van Leonard Orban, Eurocommissaris voor meertaligheid.

Eenvoudiger te gebruiken

De Community Glossary, die vertaald is door de Fryske Akademy in Leeuwarden is een lijst met ICT termen die gebruikt worden in de programma's waaruit Microsoft Office bestaat, zoals Word, Excel en PowerPoint. De beschikbaarheid van het Office-pakket in het Fries moet het voor lokale bedrijven eenvoudiger maken om het pakket te gebruiken.

In totaal zijn er drie fases nodig om de vertaling van Office te realiseren:

Fase 1: Terminologie. Dit is de meest basale van alle fases, waarin het digitale

woordenboek wordt gevormd, de spellingscontrole wordt opgesteld en de Community Glossary wordt vertaald.

Fase 2: Mechaniek. De fase van de standaardisatie. In deze fase ligt de nadruk op de technische kant van het verhaal. Deze fase kent ongeveer 100 duizend te vertalen termen.

Fase 3: Totale vertaling van alle teksten. Hierbij worden alle Officeprogramma's vertaald, inclusief alle teksten en helpteksten.

Welsh en Ests

Het is niet voor het eerst dat Microsoft zich bereid toont om haar software aan te passen voor kleinere taalgebieden. Er is enige tijd geleden al een speciale Welshtalige versie van Office uitgekomen, speciaal voor de inwoners van Wales. De bereidheid van Microsoft om zich met dit soort kleinschalige versies bezig te houden is niet alleen fijn voor inwoners van regio's met een eigen taal, ook de kleinere landen profiteren. Zo heeft Estland in totaal slechts 1,3 miljoen inwoners, maar wel een eigen staatstaal: Ests.

Tijdrovend

Het vertalen van een pakket als Office neemt overigens wel erg veel tijd in beslag. Want hoewel de eerste fase reeds is afgerond, verwacht men pas in 2010 een Friestalige versie van Microsoft Office in de winkels.