Het rapport werd oorspronkelijk niet vrijgegeven omdat het puur was bedoeld als intern adviesmateriaal. Een woordvoerster van Microsoft Duitsland gaf dat direct al aan en nationaal technologiemanager Thomas Langkabel herhaalde dat vorige week in gesprek met Webwereld. Hij tekende daarbij wel aan dat het bedrijf zich beraadt op een reactie op de ontstane ophef over het TCO-rapport.

Linux versus Windows XP

Hij erkende toen dat het rapport vrijgeven “één van de mogelijkheden is". Nu blijkt dat Microsoft heeft besloten de samenvatting van het HP-rapport vrij te geven. Dat is eind vorige week stilletjes gedaan via ict-vaktitel Computerwoche, die het PDF-bestand (hier onderaan ingebed) heeft gepubliceerd op documentendeelsite Scribd. In die samenvatting, gedateerd op 25 januari, wordt de vergelijking getrokken tussen Linux met OpenOffice en Windows XP met Office 2003.

Volgens het kostenrapport valt de Linux-migratie van de gemeente München 44 miljoen euro duurder uit dan wanneer het gewoon bij Windows was gebleven. Terwijl de Duitse gemeente prat gaat op een besparing van 11 miljoen euro, concludeert HP in het rapport voor Microsoft dat de kosten ruim 60 miljoen euro bedragen. Overgaan op de combinatie van Windows XP met Office 2003 zou daarentegen slechts 17 miljoen hebben gekost, rekent HP voor. De gemeente, die in 2003 besloot tot de migratie, gebruikte toen nog Windows NT 4.0 met een bijbehorende Microsoft Office-versie.

Aannames

Bij de berekening van de kosten voor München is geen direct contact geweest met die gemeente en zijn er “enkele aannames" gedaan, bevestigt Langkabel. Langkabel vertelt dat HP ervaring heeft met soortgelijke migraties, van andere klanten. “Het grote kostenblok is niet de migratie van clientsystemen, maar van systemen en processen." Langkabel doelt daarmee op specifieke Microsoft-systemen en toepassingen die op Windows draaien. Hij noemt templates en macro's, voor Microsoft Office.

De aannames zijn schattingen van de kosten, zoals de eigen Linux-support door Münchens it-personeel waarvoor HP het standaardsupportcontract van Linux-leverancier Canonical heeft genomen, mét een korting van 30 procent. Daarnaast baseerde HP zich op informatie die München zelf heeft gepubliceerd en in presentaties geuit over zijn eigen LiMux-distributie. Die Linux-uitvoering is gebaseerd op Canonicals Ubuntu.

Kostenpost: clientsoftware

In de nu beschikbare samenvatting vallen enkele grote kostenposten op. HP Consulting heeft voor de Linux-migratie van München bijna 23 miljoen euro berekend voor de aanschaf van clientsoftware. Dit betreft zowel standaardtoepassingen als maatwerk voor specifieke systemen van de gemeente. Ook een volledige overgang naar het open bestandsformaat ODF is meegenomen; à 1,8 miljoen euro.

De kosten voor de ingebruikname van 'clientproducten' is door HP ingeschat op 15,6 miljoen euro aan arbeidsuren van it-personeel bij de gemeente. In het geval van een migratie naar Windows XP rekent HP licentiekosten voor clientsoftware van nog geen halve ton en it-manuren ter waarde van 5,9 miljoen euro. Voor bijscholing van gemeentepersoneel is voor Linux plus OpenOffice 10,6 miljoen euro ingeschat, terwijl dit voor Windows XP plus Office 2003 ruim 5 miljoen zou zijn, aldus HP.

Support versus aanschaf

Verder is de Linux-overstap volgens het omstreden TCO-rapport duurder vanwege de supportkosten. Die zijn voor besturingssysteem plus kantoorpakket ingeschat op bijna negen ton voor het eerste jaar plus 8 miljoen euro voor de jaren twee tot en met tien. In het geval van Windows plus Office zou dit respectievelijk 3,9 miljoen en 1,4 miljoen zijn. Supportkosten zijn daarbij namelijk opgenomen in de aanschafkosten voor softwarelicenties.

Studie OSS-Strategie der Stadt München v1 0 - Zusammenfassung by