De Commissie kwam in 2004 tot het oordeel dat Microsoft zijn dominante marktpositie misbruikte. Zij oordeelde dat de pc's met Windows niet compatibel genoeg waren met de software van andere software-aanbieders.

Hierop heeft de Commissie Microsoft opgelegd complete en accurate documentatie te verstrekken, opdat concurrenten instaat zijn om hun software af te stellen op Windows.

De documenten hadden in 2004 al overhandigd moeten worden aan de Commissie. Inmiddels heeft Microsoft al ruim 780 miljoen euro moeten betalen aan de Europese Commissie, waarvan 280 miljoen eerder dit jaar nog werd opgelegd, omdat Microsoft nog geen gehoor had gegeven aan het besluit van de Commissie.

De Europese Commissie heeft in een verklaring laten weten dat zij de herziene technische documenten inmiddels van Microsoft ontvangen heeft.

"We zullen doorgaan om nauw samen te werken met de Commissie om er zeker van te zijn dat we aan elk onderdeel van het Commissiebesluit voldoen", aldus Microsoft in een verklaring.