Microsoft doet het aanbod aan de Europese Unie in verband met de antitrustzaak die momenteel tegen het bedrijf loopt. Wie software licenseert van Microsoft mag delen van de broncode van de software inzien, zo meldt Reuters. Hiermee denkt de softwaremaker problemen binnen de industrie op te lossen, maar niet de conflicten met opensourcegroeperingen bij te leggen.

Volgens de voorvechter van open standaarden, FSFE, en opensourcesoftwaremaker Samba moeten makers van 'vrije software zich verre houden van dit aanbod'. Zij stellen dat wie de broncode heeft bekeken al snel kan worden aangeklaagd wanneer diegene iets vergelijkbaars maakt. "Er is een hoog risico dat er dan klachten komen met betrekking tot inbreuk op bedrijfsgeheimen", aldus de FSFE en Samba.

De Europese Commissie (EC) oordeelde in 2004 dat Microsoft misbruik maakt van zijn monopoliepositie door de broncode van Windows gesloten te houden voor derden en concurrenten uit te sluiten. Microsoft kreeg een boete van 497 miljoen euro en moest zijn leven beteren op straffe van een boete van twee miljoen euro per dag. De EC stelde dat de softwaremaker niet goed gedocumenteerd heeft hoe derden hun producten op die van Microsoft kunnen aansluiten.

In januari kwam Microsoft onverwacht met het aanbod om delen van de broncode van zijn serversoftware vrij te geven. Dit was geen eis of verzoek van de Commissie. De FSFE en Samba kunnen zich niet in dit aanbod vinden. Georg Greve van de FSFE: "Microsoft moest protocollen vrijgeven en de concurrentie weer een kans geven. De concurrentie moet software kunnen maken die goed aansluit op de programma's van Microsoft. Dat is niet gebeurd en in plaats daarvan geven ze delen van hun broncode vrij. Daar is helemaal nooit om gevraagd."