Silverlight is Microsofts eigen tegenhanger van Flash en heeft in 2007 de RIA-arena betreden. De plugin is uitgebreid met de mogelijkheid tot adaptive streaming en deep zoom, terwijl voor ontwikkelaars vooral het aantal talen waarin ontwikkeld kan worden is uitgebreid. Daaronder zitten onder andere JavaScript, Ruby, C# en uiteraard Visual Basic. Nog belangrijker verschil met de oorspronkelijke silverlight is dat een subset van het .NET raamwerk zit ingebakken.

Tegelijkertijd kondigt Microsoft aan dat het ontwikkelen van Silverlightapplicaties in Visual Studio 2008 officieel ondersteund wordt. Ook Expression Studio en Visual Web Developer Express Edition kunnen nu ook officieel met Silverlight aan de slag. Minder geluk hebben gebruikers van Visual Studio 2005, al raadt Microsoft daar aan om daarvoor Visual Web Developer te gebruiken.

Vanuit Redmond wordt ook een project gesteund om Silverlight-ontwikkelingen op Eclipse mogelijk te maken. Soyatec moet uiteindelijk de uitgebreidere mogelijkheden van de Flash-concurrent naar de Eclipse IDE leiden. XAML gaat vallen onder de 'open specification promise' zodat de scriptingtaal beter toegankelijk wordt, terwijl ontwikkelaars via MSDN ook de beschikking krijgen over een Control Pack.

Microsoft hoopt met al deze stappen de acceptatie van Silverlight aan te sporen. De plug-in wordt nog niet veel gebruikt, onder andere vanwege de populariteit van Flash en de nog niet uitgekristalliseerde ontwikkelingsmogelijkheden. De eerste bèta van Silverlight 2 stamt alweer uit maart. Bron: Techworld