"Klanten en partners geven ons feedback op veranderingen in het it-landschap", zegt Al Valvano, productmanager bij Microsoft Learning. "En daar reageren we op. De nieuwe manier van certificeren stelt ons in staat om nog beter voor ogen te krijgen hoe onze producten worden gebruikt."

Gebruikers van SQL Server 2005 en Visual Studio 2005 kunnen vanaf november, als zij dat willen, een van de drie aangeboden specialisatiecertificaties behalen. Voor SQL Server worden certificaties voor databasebeheer, databaseontwikkeling en business intellegence ontwikkeling verstrekt. Bij Visual Studio zijn dat certificaties voor web-, Windows- en gedistribueerde ontwikkeling.

Met de certificaties kunnen partners laten zien dat ze een goede partner zijn, dat ze gecommiteerd zijn aan de gekochte software en vaardigheden in huis hebben die een goede partner in huis zou moeten hebben.

Gebruikers die een certificaat willen behalen moeten een examen van 125 dollar afleggen. "De examens zullen speciaal gericht zijn op de specialismen en eisen dus specifieke vaardigheden van de examinator", zegt Valvano.