Het patent met nummer 7.415.666 omschrijft "een methode en systeem om in een documentviewer een substantiele en exacte afstand te scrollen, zoals een pagina, ongeacht hoever er is ingezoomd om één pagina te zien is, meerdere of alle pagina's."

Volgens de patentaanvraag zijn Timothy Sellers, Heather Grantham en Joshua Dersch de 'uitvinders' van de uitvinding. Opvallend is wel dat de page up en page down knoppen al sinds 1981 in gebruik zijn, getuige deze foto van een toetsenbord uit 1981, meldt ZDNet UK. ZDnet.

Microsoft heeft al eerder patentaanvragen gedaan waarover twijfel bestond of de reus uit Redmond er wel de rechtmatige uitvinder van was. Voorbeelden hiervan zijn het muiswiel waarmee omhoog en omlaag kan worden gescrold en de dubbelklik-functie. In maart van 2006 ontving Microsoft zijn vijfduizendste patent. Op dit moment nadert reeds patent nummer tienduizend voor Microsoft.