Volgens nog niet bevestigde geruchten wil Microsoft nog deze week een nieuwe slag slaan in de strijd om de online diensten. Het bedrijf bereidt momenteel de introductie van een reeks nieuwe Windows Live-internetdiensten voor die bovendien voor het eerst direct aan het Windows-platform gekoppeld gaan worden.

Microsoft ambieert al langer zijn concurrenten Google, Yahoo en ook Salesforce.com een slag toe te brengen. Anders dan de leverancier van het meest gebruikte besturingssysteem, slagen deze bedrijven er ogenschijnlijk moeiteloos in gebruikers te winnen voor hun online diensten in zulke aantallen dat er flink geld mee te verdienen is. Microsoft is dit tot op heden niet gelukt, zelfs niet met het succes van Hotmail en MSN Messenger.

De slag die Microsoft aan het voorbereiden is, betreft zowel het uitbreiden van het dienstenaanbod als het vereenvoudigen van het gebruik ervan. Nieuwe diensten die genoemd worden zijn Windows Live Calendar, een online agenda, en Windows Live Events, voor het online afspreken met groepen mensen.

Bovendien zal Microsoft één enkel installatieprogramma vrijgeven waarmee de Windows Live-diensten direct vanaf het Windows-besturingssysteem te gebruiken zijn. Dit is met name van toepassing op een nieuwe applicatie voor het delen en online bewaren van foto's, Windows Live Writer - een desktop-programma voor het schrijven van weblogs -, Windows Live Messenger 8.5 en het beveiligingsprogramma Windows Live OneCare Family Safety.

Authenticatie

Een ander onderdeel van de strategie van Microsoft is om het eenvoudiger te maken je voor de diensten aan te melden. Daartoe heeft het bedrijf Windows CardSpace, onderdeel van Windows Vista en Internet Explorer 7.0, geïntegreerd met Windows Live ID. De laatste, de onofficiële opvolger van Microsoft Passport, is de meest gebruikte methode van authenticatie voor een van de Microsoft webservices. Gebruikers van Windows CardSpace kunnen zich na een eenmalige registratie voortaan bij Windows Live-diensten als Hotmail en Windows Live Spaces aanmelden via hun Windows CardSpace.

Nederland

Verwacht wordt dat een aantal van de nieuwe diensten gratis is. Microsoft gaat waarschijnlijk ook betaalde diensten aanbieden. Dat zal bijvoorbeeld gelden voor de later nog toe te voegen online back-updienst SkyDrive en de synchronisatiesoftware FolderShare, waarmee over internet mappen en bestanden gesynchroniseerd kunnen worden.

Onbekend is of alle diensten ook direct voor Nederland beschikbaar zijn. De nadruk in de online strategie van Microsoft ligt recentelijk meer nadrukkelijk op de Verenigde Staten, waardoor ook online diensten gefaseerd worden uitgerold.