De EC concludeerde in maart vorig jaar na een onderzoek van vijf jaar dat Microsoft zijn monopoliepositie in de EU heeft misbruikt. Een van de strafmaatregelen was dat Microsoft zijn serverprotocollen onder licentie moest vrijgeven. De nieuwe licentievorm dreigt open-sourceconcurrenten echter uit te sluiten. Dit stelt althans de Free Software Foundation Europe (FSFE) dat een eerste opzet van de protocollicentie heeft gezien. Volgens de FSFE, een groep die de belangen van de open-sourcegemeenschap in Europa probeert te behartigen, maakt Microsofts nieuwe licentievorm de uitspraak van de EC vleugellam. In totaal heeft de EC drie maatregelen genomen om Microsoft te straffen: een boete van 497 miljoen euro, de verplichting een Windows-versie zonder mediaspeler uit te brengen en de eis dat de protocollen van Microsofts werkgroepservers onder licentie aan concurrenten werd vrijgegeven. Van de eerste twee maatregelen wordt de effectiviteit al langer in twijfel getrokken. Zo is de boete nog geen vijfde van Microsofts winst en hebben de grootste pc-fabrikanten nog geen plannen om Windows Media Player van de computers te verwijderen die zij verkopen. Microsoft lijkt nu een manier gevonden te hebben om de derde maatregel deels naar zijn hand te zetten. De nieuwe protocollicentie van Microsoft is namelijk zodanig opgesteld dat open-sourceprojecten, waaronder Samba, niet van de EC-uitspraak profiteren.

Samba

Samba wordt wereldwijd gezien als een concurrent van Microsofts eigen bestand- en printerserversoftware voor werkgroepservers. De software is een open-sourcevariant van Microsofts smb- en cifs-protocollen. Samba is vrijgegeven onder de gpl (general public license). Volgens de FSFE bevat de nieuwe protocollicentie van Microsoft echter voorwaarden waar Samba of andere gratis software niet aan kunnen voldoen. Tot op heden hebben de ontwikkelaars van Samba kunnen voorkomen dat zij een licentie bij Microsoft moesten nemen door een eigen versie van het smb-protocol te ontwikkelen. Het updaten van dit zelfontwikkelde protocol om nieuwe versies van Microsofts protocollen te ondersteunen, kan echter langer duren dan verwacht, aldus Carlo Piana, it-advocaat van de FSFE. "Wat zes maanden duurde met het vorige protocol, kan nu twee jaar of meer duren omdat Microsoft de protocollen onnodig moeilijk heeft ontworpen", aldus Piana.