Microsoft hanteert zelf diverse open source-licenties, sommige van eigen makelij. Daarbij hebben sommige, zoals de Microsoft Public License, ook officieel de open source-status. De nieuwe stichting, CodePlex Foundation, biedt al een kant-en-klare overeenkomst (pdf) om intellectueel eigendom in licentie te geven. Daarbij worden rechten op niet-exclusieve basis royaltyvrij overgedragen aan de stichting.

'Licentie-onafhankelijk'

De huidige president van het interim-bestuur is open source-directeur Sam Ramji van Microsoft. Hij benadrukt dat de stichting 'agnostisch' is wat betreft open source-licenties. Formeel heeft dus geen enkele licentie de voorkeur. Individuele ontwikkelaars en softwarebedrijven mogen elke licentie gebruiken die zij willen, aldus Ramji.

Hij stelt ook dat bedrijven die code bijdragen zeker geen afstand hoeven te doen van eventuele patenten die zij hebben. Rechten op zogeheten afgeleide werken (derivative code) worden door de stichting ter beschikking gesteld aan ontwikkelaars en gebruikers van de bijgedragen code. Volgens de bijdrage-overeenkomst (pdf) betreft dit zowel de auteursrechten als de gebruiksrechten op eventueel gepatenteerde technologie.

Niet projectgebonden

Het bestuur dient ook als filter voor welke projecten en code er wordt geaccepteerd. De definitieve regels en voorwaarden van de stichting worden de komende tijd bepaald. Het interim-bestuur doet dit in de periode van 100 dagen die het heeft om de basis te leggen voor deze open source-stichting. Daarna wordt een nieuw bestuur benoemd.

Het doel van de stichting is barrières te slechten voor het gebruik van open source-code in commerciële projecten en producten. Dat moet voor open source in de brede zin van het woord, niet alleen voor bijvoorbeeld Linux. De CodePlex Foundation meldt zelf op de eigen site: "Het probleem met open source is op dit moment dat bestaande stichtingen alleen gericht zijn op specifieke projecten". Dit Microsoft-initiatief moet dat gesignaleerde probleem verhelpen.

Genoeg stichtingen

Voorbeelden van stichtingen die Microsoft bedoeld zijn de Linux Foundation, de Eclipse Foundation, de LiMo Foundation (voor Mobile Linux), de Apache Software Foundation en de Mozilla Foundation. Sommige van die stichtingen zijn echter wel degelijk in bredere zin bezig met open source.

Daarnaast bestaan er natuurlijk ook nog de bredere instanties Free Software Foundation en het OSI (Open Source Initiative). Laatstgenoemde is formeel slechts een educatieve instelling, maar houdt zich in de praktijk ook bezig met het stimuleren van open source-gemeenschappen en het bouwen van bruggen tussen participanten.

SourceForge-tegenhanger

CodePlex is al de naam van Microsofts tegenhanger voor open source-site SourceForge. Het softwarebedrijf heeft die eigen thuishaven voor open source-projecten in mei 2006 opgezet. CodePlex bevat vooral code voor Microsofts platformen .NET en Windows. De stichting gebruikt de naam van die Microsoft-site, maar staat er naar eigen zeggen los van.

Op dit moment is de Windows-producent de enige geldschieter. Het bedrag van 1 miljoen dollar dat er nu in is gestoken, wordt jaarlijks geëvalueerd. De stichting meldt dat het hoopt op financiële steun van meer bedrijven.

Eigen club

De nonprofit stichting verklaart dat het als doel heeft code-uitwisseling en begrip te bevorderen tussen softwarebedrijven en open source-gemeenschappen. "De CodePlex Foundation complementeert bestaande open source-stichtingen en -organisaties. Het biedt een forum waarin best practices en gedeeld begrip kan worden bereikt door een brede groep aan participanten."

Die breedte moet nog wel worden bereikt. Het (formeel tijdelijke) bestuur bestaat nu uit vier Microsoft-mensen, één werknemer van partner Novell en nog één lid. Laatstgenoemde is ontwikkelaar Shaun Bruce Walker van DotNetNuke, leverancier van een open source-cms dat draait op .NET. Deze raad wordt bijgestaan door een Microsoft-medewerker. Het lid van Novell is open source-ontwikkelaar Miguel de Icaza, maker van de Gnome-desktopomgeving voor Linux en het Mono-ontwikkelaarsplatform.

Ramji stapt op

De stichting wordt nu geleid door open source-directeur Sam Ramji van Microsoft, die dat bedrijf eind deze maand echter verlaat. De opgegeven reden is "om persoonlijke redenen". Zijn vertrek is aangekondigd op het blog van zijn baas, algemeen directeur Bill Hilf verantwoordelijk voor Windows Server-marketing en -strategie.

Het is nog niet bekend wat de open source-man van Microsoft gaat doen na zijn interim-periode als bestuursvoorzitter van de CodePlex-stichting. ZDnet blogt dat Ramji naar een cloud-startup in Californië gaat waar hij een fulltime baan krijgt.