"Ik hoop dat de Europese Commissie en Microsoft tot een betere overeenkomst komen", verzucht advocaat Ashwin van Rooijen, associate bij advocatenkantoor Clifford Chance dat de ECIS vertegenwoordigt in de EC-antitrustzaak tegen Microsoft. Hij gaf Webwereld eerder deze week al zijn bedenkingen bij het voorstel voor een browserkeuzescherm.

Twee EC-onderzoeken

De Europese antitrustzaak kent naast de bekende browserkwestie ook de aparte en veel bredere kwestie van interoperabiliteit. Dat raakt zowel serverprotocollen voor zowel bestandsdeling (smb) als serversoftware (Exchange, Sharepoint), maar ook bestandsformaten in Office.

Daarvoor heeft Microsoft eind juli ook een vergaand voorstel gedaan aan de antitrustdivisie van de EC. "Dat is een vrij uitgebreide kwestie, maar het heeft juridisch een hele ander status dan de browserzaak. Een lagere status."

Slechts belofte

"Het browservoorstel van Microsoft is een 'commitment'. De Commissie kan daar akkoord mee gaan óf akkoord mee gaan mits er aanpassingen worden gedaan. Daarna is het bindend, dus legt de Commissie dat op. Het interoperabiliteitsvoorstel is een 'undertaking', dus een belofte. Die is niet bindend", beweert Van Rooijen.

Hij stelt dat Microsoft er wel veel aan is gelegen om ook die EC-zaak de wereld uit te helpen. Het bedrijf wijst er ook al geruime tijd op dat het al veel informatie voor interoperabiliteit deelt en dat het dat in toenemende mate doet. Dat komt deels door de pressie vanuit de Europese Commissie.

"Dat is inderdaad het verhaal dat je hoort", reageert de ECIS-jurist. "Een vriend van me is directeur van Tuxera [een leverancier van ntfs-drivers voor niet-Windows-systemen - red.]. Hij wacht al een jaar op Microsoft, voor zowel toestemming als technische informatie. Nu is dat geen onderdeel van de EC-zaak, maar ik denk dat het wel tekenend is."

Overeenkomst sluiten

De lagere status van de interoperabiliteitszaak wordt nog enigszins verzacht doordat er wel de mogelijkheid van 'private enforcement' is, legt Van Rooijen uit. Daarbij kunnen bedrijven overeenkomsten met Microsoft sluiten voor toegang tot interoperabiliteitsinformatie. Daarvoor geldt dan een garantie. Als een van de partijen zich daar niet aan houdt, kan die aankloppen bij de rechtbank in het eigen land.

"Maar als je zo'n overeenkomst doorleest, zie je dat het wel flink beperkter is dan de 'undertaking'. Er blijft daar dus niets van over", klaagt de jurist van ECIS.

"Een mooi voorbeeld is de interoperabiliteit met Microsofts eigen producten en protocollen. De juridische taal in de veroordeling van 2007 stelt dat het bedrijf "complete en accurate informatie" moet verstrekken. In de overeenkomst staat "informatie die is gepost op MSDN". Dus belooft Microsoft te doen wat het al doet. En daarbij geeft het alleen een garantie voor de locatie van informatie, niet voor de informatie zelf."

Bergen informatie

De softwareleverancier werpt tegen dat het wel degelijke complete en accurate informatie biedt, onder meer op zijn ontwikkelaarssite MSDN (Microsoft Developer Network). Bovendien is die informatie niet per definitie gebonden aan een interoperabiliteitsovereenkomst, maar ook zonder zo'n contract toegankelijk.

Van Rooijen is toch niet tevreden: "Microsoft heeft tot op heden ook hele informatiebergen gedumpt. Ik hoor van ingenieurs dat het daarbij ontbreekt aan high-level informatie." Daardoor is het een hele klus om er wijs uit te worden, stelt hij. Microsoft ontkent dat het onvolledige informatie biedt.

Office-keuzescherm

Ook op het vlak van interoperabiliteit met open standaarden ziet Van Rooijen veel manoeuvreerruimte voor Microsoft. Het voorstel voor een keuzescherm voor bestandsformaten in Office heeft dat volgens hem ook. "Dat keuzescherm moet de gebruiker bij de installatie van Office dan een keuze geven voor het standaard bestandsformaat: ODF of OpenXML", legt Van Rooijen uit.

"Ik vraag me alleen af hoeveel ruimte er is voor Microsoft om dat te ontwijken. Dat hebben we ook gezien bij Internet Explorer 8; dat biedt een custom- of een express-install, waarbij laatstgenoemde veel keuzes al voor de eindgebruiker maakt. Maar formeel heeft Microsoft daar wel een keuze geboden." Dat betrof de instelling voor standaardbrowser. De softwareleverancier heeft na ophef daarover de installatieprocedure voor IE8 wel aangepast.

ODF-versies

De belofte van Microsoft is het Office-keuzescherm in te voeren bij de nieuwe versie 2010. In tegenstelling tot het browserscherm is er niet de toevoeging gedaan die keuzemogelijkheid uit te brengen voor huidige versies van die software. De huidige 'installed base' van Office 2003 en 2007 valt dus buiten de boot. Laatstgenoemde versie heeft wel onlangs met service pack 2 (SP2) ondersteuning voor ODF versie 1.1 gekregen.

Microsoft heeft die support ook toegezegd in het voorstel aan de EC. Van Rooijen: "Het komt er daarmee op neer dat Microsoft in de nieuwe versie van zijn software oudere standaarden ondersteunt." Hans Bos van Microsoft Nederland heeft eerder al tegen Webwereld gezegd dat de leverancier niet wil vooruitlopen op een nog niet definitieve standaard, ODF 1.2.

Er is echter nog twijfel aan de ondersteuning voor nieuwere ODF-versies, pareert Van Rooijen. De toezegging en ondersteuning betreffen ODF versie 1.1. In paragraaf 32 van het interoperabiliteitsvoorstel zegt Microsoft toe volgende versies te implementeren, "mits dat niet te moeilijk is", merkt de jurist op.