Jurist Andrew Updegrove heeft flink uitgehaald naar de organisatiestructuur van de CodePlex Foundation, een stichting voor open source die door Microsoft is opgericht. De jurist is oprichter van Consortiuminfo.org en in de afgelopen jaren betrokken geweest bij diverse non-profit organisaties.

Hij stelt dat de CodePlex-stichting een te rigide fundament heeft, een slechte structuur voor toezicht heeft, teveel autoriteit aan de top toekent, en daarmee te weinig macht overlaat aan andere patijen die willen toetreden.

Microsoft heeft die eigen stichting opgericht omdat er volgens het bedrijf nagenoeg geen brede open source-organisaties zijn. De meeste zouden slechts gericht zijn op een specifiek open source-project, zoals Apache of Firefox.

'Nog in wording'

Open source-topman Sam Ramji van Microsoft zegt de kritiek van Updegrove ter harte te nemen. Ramji die nu interim-president is van de CodePlex Foundation stelt dat een dergelijke "eerlijke evaluatie" welkom is omdat de structuur van de open source-groep nog in wording is. Hij erkent dat er nog wel wat schort aan de opzet; het is in wezen nog een bèta.

Updegrove geeft in zijn blog vijf punten die Microsoft moet veranderen om CodePlex niet meteen al te laten mislukken. Daaronder de tip dat het bestuur uit minstens 11 leden moet bestaan. Dat bestaat nu naast Ramji uit slechts vijf man, waarvan vier Microsoft-werknemers en één medewerker van partner Novell, naast een open source-ontwikkelaar op Microsofts .NET-platform.

Die raad wordt bijgestaan door nog een Microsoft-werknemer. Ramji verdedigt de keuze voor slechts 5 bestuursleden met de uitleg dat Microsoft slechte ervaringen heeft met grotere groepen; die komen maar moeilijk tot beslissingen.

Beperk bedrijven

Dat Microsoft-overwicht heeft Updegrove natuurlijk ook al afgekraakt. Hij stelt dat bedrijven elk slechts één vertegenwoordiger mogen hebben. De andere punten die de expert aansnijdt in zijn kritiek, zijn: dat de bestuurszetels ingedeeld moeten zijn op categorie, dat er ledenklassen moeten zijn met het recht om bestuursleden te nomineren en benoemen, en dat het ledenbeleid echt open moet zijn.

Ramji zegt: "Er zijn enkele 'best practices' voor het functioneren van een bestuursraad voor non-profit organisaties waar we niet zo bekend mee zijn als we zouden willen." Hij bedankt Updegrove voor zijn 'vrijgevendheid' qua het delen van zijn expertise. "Dit is precies het soort input en participatie waarop we hadden gehoopt, met het doen van iets wat niet traditioneel is voor Microsoft maar ook niet per sé traditioneel voor stichtingen: het te lanceren als een bèta."

'Niet aan gedacht'

Verder bekent Ramji dat Microsoft er niet aan heeft gedacht om een vertegenwoordiger vanuit de onderwijswereld in het bestuur te hebben. Updegrove's constatering van die tekortkoming vat hij op als een "uitstekende suggestie". "Ons doel is om echt een ledenorganisatie te worden en Andy heeft enkele uitstekende adviezen daarvoor."

Ramji, die binnenkort weggaat bij Microsoft, interpreteert de kritiek ook als validatie voor de open source-stichting. Het feit dat de jurist de tijd heeft genomen om te reageren, en de manier waarop hij dat doet, geeft volgens de open source-topman aan dat CodePlex zeker bestaansrecht heeft.