Xandros en Microsoft hebben maandag aangekondigd de komende vijf jaar te gaan samenwerken op het gebied van techniek, zakelijk, marketing en intellectuele eigendomsrechten. Door de samenwerking moet onder meer de interoperabiliteit en het beheer van systemen binnen een netwerk verbeteren.

Xandros zal een licentie krijgen voor een groot aantal 'server communications'-protocols van Microsoft. Xandros zal zijn Xandros Server hierop aanpassen zodat binnen een netwerk een makkelijke koppeling met Windows Server gemaakt kan worden.

Verder hebben de twee partijen beloofd elkaars intellectuele eigendomsrechten te zullen respecteren. Zo maakt Microsoft 'patent-convenanten' beschikbaar voor Xandros-klanten. Deze klanten hoeven niet bang te zijn voor patentclaims van Microsoft.

"Bedrijven draaien op dit moment een combinatie van Linux- en Windows-systemen. Om aan de behoeften van die klanten te voldoen, moeten fabrikanten elkaars intellectuele eigendommen erkennen en delen, meer interoperabiliteit nastreven en producten ontwikkelen die makkelijk in gebruik zijn", stelt Xandros-directeur Andreas Typaldos.

"We werken samen met commerciële Linux-bedrijven die toegevoegde waarde hebben voor onze klanten als het gaat om serveroperabiliteit, systeemmanagement en Office-documentenformaten", aldus Bill Hilf, algemeen directeur van de afgdeling Platform Strategy bij Microsoft.

Patentschending

Vorig jaar sloot Microsoft al een soortgelijke overeenkomst met Linux-distributeur Novell. Daarbij werd ook afgesproken dat Novell-klanten niet worden aangeklaagd wegens mogelijke patentschending.

Vorige maand liet Microsofts topadvocaat Brad Smith in een interview met het blad Fortune nog weten dat Microsoft van mening is dat gebruikers en distributeurs van open-sourcesoftware zeker 235 patenten van de softwaregigant schenden. Microsoft wil dat distributeurs en gebruikers gaan betalen voor het gebruik van de geschonden patenten.