Het blog van Zhao Jing was tot voor kort te vinden onder de dienst MSN Spaces. Volgens een verklaring van een Engels pr-bureau van Microsoft is het blog gesloten op dringend verzoek van de Chinese autoriteiten.

Zoals bekend heeft China een reputatie waar het gaat om het censureren van internetsites, met name als ze een politiek kritische toon hebben. Eind vorig jaar blokkeerde China nog de toegang tot de weblogdienst Blogger. Ook andere blogdiensten worden geblokkeerd. MSN Spaces behoort daar evenwel niet toe.

Zhao Jing - die ook opereert onder de naam Michael Anti - is bekend om zijn kritische posts ten aanzien van het beleid van de Chinese regering. Wat de specifieke reden is voor de sluiting is evenwel niet bekend.

De actie van Microsoft heeft binnenskamers tot de nodige kritiek geleid. Werknemers vragen zich af hoe ver hun bedrijf gaat met het respecteren van lokale wetten die strijdig zijn met de vrijheid van meningsuiting.