Werkgevers kunnen terughoudend of zelfs verbiedend zijn wat betreft cloudgebruik en sociale tools, maar ze kunnen het niet echt tegenhouden. Hun personeel gebruikt die moderne middelen namelijk toch, zelfs als dat indruist tegen officieel beleid. Dit komt naar voren uit het rapport Microsoft survey on enterprise social use and perceptions, wat de weerslag is van praktijkonderzoek door marktonderzoeker Ipsos.

Angsten: security, productiviteit

Microsoft heeft daarbij van eind maart tot en met eind april in totaal 9908 informatiewerkers in 32 landen laten ondervragen. De softwareproducent en cloudaanbieder benoemt de trend ‘bring your own service’ (BYOS) en stelt dat werknemers sociale hulpmiddelen op hun werk wíllen. Ook als hun werkgevers daarvoor terugdeinzen of het zelfs actief beperken.

De voornaamste reden voor beperkingen op het zakelijk gebruik van sociale netwerken is security. Geënqueteerden in 23 landen noemen beveiligingszorgen als nummer één beperkingsreden voor bedrijven. Dit komt neer op 68 procent in het onderzoek. Nummer twee is productiviteitsverlies, of dus de vrees daarvoor, met 58 procent.

Bedrijfsimago en dataverlies

Op de derde plaats (28 procent) staan zorgen vanuit de afdeling personeelszaken (human resources). Dit wordt gevolgd (25 procent) door bezorgdheid over het bedrijfsimago, en dan (24 procent) het risico van dataverlies. De zesde reden (19 procent) voor het tegengaan van sociale tools is het verbruik van bandbreedte dat het met zich meebrengt.

Onder de wereldwijd onderzochte landen bevindt zich ook Nederland, met 305 werknemers. Dat aantal ligt rond het gemiddelde per land in dit onderzoek. Van de ondervraagde Nederlanders noemt 74 procent security als beperkende reden vanuit hun werkgever. Daarna volgt productiviteitsverlies met 43 procent. Het bedrijfsimago staat op de derde plaats met 23 procent, terwijl zorgen van de HR-afdeling slechts 8 procent scoren. Dataverlies en bandbreedte worden in Nederland ‘hoger aangeslagen’ dan personeelszaken voor wat betreft ‘social-beperkende’ maatregelen.

Nederland niet zo social

De ondervraagde Nederlanders gebruiken social tools relatief weinig (elk 5 procent) voor onderzoek naar hun eigen bedrijf en naar de concurrenten daarvan. Communiceren met collega’s gebeurt wel veel (68 procent). Het delen en doornemen van documenten gebeurt in redelijke mate (40 procent), waarna het communiceren met klanten volgt (39 procent).

Bijna eenvijfde (18 procent) gebruikt social tools geheel niet in professionele zin. Daarmee scoort Nederland iets hoger dan het gemiddelde (12 procent) van dit wereldwijde onderzoek. Ook op de andere vlakken is Nederland minder bezig met social voor werkdoeleinden dan het gemiddelde. Alleen de onderlinge communicatie, dus met andere werknemers, staat op gelijke voet met het wereldwijde gebruik.

Lees ook het achtergrondartikel op Computerworld.nl