Het softwareconcern heeft dinsdag het Hooggerechtshof gevraagd de eerdere bevindingen van rechter Jackson van de tafel te vegen. Als argument draagt Microsoft aan dat Jackson door negatieve uitlatingen over het bedrijf te doen in de media zijn beroepsethiek heeft overtreden. Microsoft wil nu dat de rechter met terugwerkende kracht, vanaf september 1999, van de zaak gehaald wordt. Jackson achtte Microsoft schuldig aan misbruik van zijn monopoliepositie en oordeelde dat het concern opgesplitst moest worden in twee afzonderlijke bedrijven, één voor besturingssystemen en één voor de overige producten. In juni verwierp het federale beroepshof dit vonnis al, vooral vanwege de `schijn van partijdigheid' die Jackson met zijn uitspraken in de media had gecreëerd. Het beroepshof handhaafde echter de bevinding dat Microsoft een monopolist is die zijn positie heeft gebruikt om concurrenten uit de markt te drukken. Het concern wil nu dat het Hooggerechtshof ook dit onderdeel van Jacksons oordeel schrapt. Juridische experts geven Microsoft weinig kans. De uitspraak van het federale beroepshof was unaniem. Het zou daarom hoogst onwaarschijnlijk zijn dat het Hooggerechtshof zich geroepen voelt op de stoel van het beroepshof te gaan zitten. De normale procedure zou zijn dat de zaak nu teruggaat naar een lagere rechtbank, die zich moet beramen op een nieuwe sanctie voor Microsoft. Eind deze week zou daarmee een begin moeten worden gemaakt. Maar Microsoft heeft het beroepshof gevraagd die datum uit te stellen, omdat anders de lagere rechtbank al met een uitspraak kan komen voordat het Hooggerechtshof zich over de zaak heeft gebogen. Microsoft heeft er belang bij de zaak zoveel mogelijk te vertragen, om de introductie van Windows XP als gepland door te kunnen zetten. Maar volgens analisten maakt ook het verzoek aan het beroepshof weinig kans.