Microsoft begint een campagne om volhardende gebruikers van Windows XP af te krijgen. Het gaat niet zozeer om promotie van de huidige - of een toekomstige - Windows-versie. De softwareproducent wijst in een blogpost op de (relatieve) tekortkomingen van XP wat betreft beheerkosten en waarschuwt alvast voor securitygevaren zodra de support is vervallen.

Geen patches meer

Het nog altijd veelgebruikte Windows XP, met wereldwijd nog zo'n 50 procent marktaandeel, krijgt vanaf 8 april 2014 geen ondersteuning meer. Dat betekent dat Microsoft geen patches meer uitbrengt voor die oude Windows-versie, ook niet als het om kritieke securitygaten gaat.

Bedrijven kunnen na het vervallen van die zogeheten extended support wel aparte supportcontracten op maat afsluiten. Zij krijgen dan tegen betaling fixes voor hun eigen Windows-installaties.

Community manager Stephen Rose van Microsoft zet het succesvolle XP nu neer als 'goed genoeg' en raadt gebruikers aan over te stappen op iets 'veel beters'. Hij stelt dat de investering voor migratie naar Windows 7 zich makkelijk terugverdient (return on investment, ROI).

'Tijd dringt'

Volgens de Microsoft-manager is de deadline van april 2014 (nog zo'n 1000 dagen weg) dichterbij dan het lijkt. Zeker voor grote ondernemingen die migraties van hun grote aantallen desktopsystemen gedegen moeten plannen. Hij haalt sombere schattingen aan van onderzoeksbureau Gartner. Die stelt dat bedrijven die niet in begin 2012 beginnen Windows 7 uit te rollen, daarmee niet klaar zijn voordat XP komt te vervallen. Dat betekent dan extra kosten voor die achterlopers, voorspellen Gartner en Microsoft.