Craig Mundie, de senior vice-president van Microsoft, zal dat donderdag tijdens een toespraak op de New York University Stern School of Business bekendmaken, zo melden diverse media. Traditiegetrouw bewaakt Microsoft zijn broncode streng, maar de laatste jaren is die houding al wat versoepeld.Nu wordt nog wat meer broncode openbaar gemaakt. Microsoft speelt daarmee in op de toegenomen behoefte van derde partijen de onderliggende code van de producten van het softwareconcern te zien. De code wordt beschikbaar gesteld aan hard- en softwareproducenten, wetenschappers en regeringsinstanties.Onder aanvoering van de open-sourcebeweging, waarvan besturingssysteem Linux het beste voorbeeld is, is de druk op Microsoft om de broncode van zijn software openbaar te maken toegenomen. Microsoft geeft nu nog wat meer toe aan die druk, maar dat betekent geenszins dat de onderneming de open-sourcebeweging omarmt.Microsoft wil met de stap nog eens onderstrepen dat het wat betreft het delen van de broncode al meer doet dan veelal wordt aangenomen. Maar van het gemeenschappelijk ontwikkelen van software zal geen sprake zijn, laat staan van het afstaan van intellectuele eigendommen.Volgens The New York Times bereidt Microsoft een campagne voor waarin het bedrijf zich afzet tegen de open-sourcebeweging, met het bekende argument dat het de intellectuele eigendommen van landen en bedrijven ondermijnt.Bedrijven die zich wel gretig op de open-sourcebeweging storten, zijn volgens Craig Mundie `naïef'. Hoewel niet met name genoemd, ligt het voor de hand dat de Microsoft-topman op IBM doelt. De hardwareproducent is één van de fanatiekste promotors van Linux.