Fremont is een plek waar iedereen zaken kan aanbieden en uploaden. Het kan daarbij gaan om een product, maar ook om een recept, een afspraak, enzovoorts. Microsoft wil de onderdelen doorzoekbaar maken voor zijn eigen MSN-zoekmachine, aldus eWeek. Het softwarebedrijf wil tevens een koppeling maken met zijn lokatiedienst, om de gebruiker te tonen waar iets te koop is of plaatsvindt.

De dienst wordt vooralsnog alleen door enkele Microsoft-medewerkers getest. Zij kunnen via de nieuwe Live-portaal inloggen. De eerste test voor het publiek zal ergens in december van start gaan.